RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ Szkoła Podstawowa nr1 w Kętrzynie

Nasza szkoła realizuje program  od  2006 roku. Poznanie zasad pierwszej pomocy to nie wszystko – na podjęcie działań ratujących życie przez świadków zdarzenia ogromny wpływ ma również ich postawa, pewność co do swoich umiejętności, a także obawy, które często im towarzyszą. Program RUR polega na wprowadzeniu zajęć z podstawowych czynności ratujących życie powszechnie już w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Dzieci oswajają się z tak ważnymi zagadnieniami, kształtowane są właściwe nawyki – pierwsza pomoc staje się dla nich czymś naturalnym.

 

WARSZTATY- UDZIELAMY PIERWSZEJ POMOCY

19.03.2017, 20:03 , redakcja | Liczba odwiedzin: 234

W kolejnej edycji programu „Ratujemy i uczymy ratować” biorą udział klasy 2 a, b, c, d, e i f. Zajęcia prowadzą panie Agnieszka Dziemiańczyk, Małgorzata Jalowska i Renata Kliszewicz. W okresie marzec – kwiecień dzieci będą brały udział w warsztatach, na których nauczą się udzielania pierwszej pomocy. Zaplanowane są też zajęcia w klasach trzecich, przypominające, to czego dzieci nauczyły się na warsztatach w poprzednim roku.

Cały artykuł...

KOLEJNA EDYCJA ZAJĘĆ Z PROGRAMU „RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ”(RUR)

22.06.2016, 08:19 , redakcja | Liczba odwiedzin: 368

Poznanie zasad pierwszej pomocy to nie wszystko – na podjęcie działań ratujących życie przez świadków zdarzenia ogromny wpływ ma również ich postawa, pewność co do swoich umiejętności, a także obawy, które często im towarzyszą.

Cały artykuł...

PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH

13.06.2016, 13:23 , redakcja | Liczba odwiedzin: 353

Defibrylator to ratunek przy nagłym zatrzymaniu krążenia. Oddziałuje na mięsień sercowy prądem stałym o odpowiednio dużej energii wyrażanej w dżulach. Celem defibrylacji jest wytłumienie chaotycznych impulsów elektrycznych, które przepływają przez serce, i umożliwienie mu powrotu do normalnej, regularnej pracy.
AED - Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny - jest urządzeniem, które po podłączeniu elektrod do klatki piersiowej poszkodowanego analizuje rytm serca i decyduje o konieczności defibrylacji. AED może być używany zarówno przez osoby posiadające wykształcenie medyczne, jak również przez te, które wykształcenia takiego nie posiadają, ale odbyły odpowiednie szkolenie z pierwszej pomocy, obejmujące podstawowe zabiegi resuscytacyjne i automatyczną defibrylację zewnętrzną.

 

Cały artykuł...

UDZIELAMY I WZYWAMY POMOCY

15.02.2016, 21:34 , redakcja | Liczba odwiedzin: 559

Od grudnia do lutego trwały zajęcia w klasach 2a, 3a i 3b w ramach programu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy „Ratujemy i uczymy ratować”. Na zajęciach uczniowie poznawali najważniejsze czynności, jakie trzeba wykonywać żeby komuś pomóc. Wszystkie dzieci z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyły w ćwiczeniach, które składały się z części teoretycznej i praktycznej.

Cały artykuł...


 

 

PLAN LEKCJI

2017/2018

1 8.00 - 8.45
2 8.55 - 9.40
3 9.50 - 10.35
4 10.45 - 11.30
5 11.40 - 12.25
 

przerwa obiadowa

6 12.40 - 13.25
 

przerwa obiadowa

7 13.45 - 14.30
8 14.35 - 15.20
9 15.25 - 16.10

SPRAWDŹ AKTUALNY JADŁOSPIS

NASZEJ STOŁÓWKI

 

BEZPIECZNA +