ZNAM HISTORIĘ I LITERATURĘ MIASTA KĘTRZYN

05.12.2016, 14:25, redakcja

Ludzie żyjący w przeszłości pozostawili po sobie wiele znaków swojej obecności, które możemy nazwać „śladami historii”. Nasze miasto obchodzi 660-lecie. Z tej okazji został opracowany projekt czytelniczy pod nazwą „Historia i literatura miasta Kętrzyn”...


1.ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Ludzie żyjący w przeszłości pozostawili po sobie wiele znaków swojej obecności, które możemy nazwać „śladami historii”. Nasze miasto obchodzi 660-lecie. Z tej okazji został opracowany projekt czytelniczy pod nazwą „Historia i literatura miasta Kętrzyn”, który przeznaczony jest dla uczniów klas 5-6 Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie.

2.CELE PROJEKTU

Projekt ma umożliwić zaznajomienie uczniów z historią miasta, kształtowanie postaw patriotycznych i podniesienia poziomu edukacji historycznej oraz z zapoznanie z literaturą naszego miasta.

Projekt „Historia i literatura miasta Kętrzyn ” realizowany będzie w roku szkolnym 2016/17. Udział w programie wezmą uczniowie klas V – VI podczas zajęć z wychowawcą i nauczycielami biblioteki.

3.METODY I FORMY PRACY

Metody pracy:

Zadania projektu realizowane będą metodą projektu oraz innymi metodami aktywizującymi: wykład, pogadanka, praca z materiałem źródłowym (literatura), film, ekspozycja, praca z planem miasta

Zastosowane metody bazują na wrodzonej ciekawości uczniów i kreatywności. Pozwalają na bezpośredni kontakt ze środowiskiem lokalnym. Praca nad zadaniami będzie przebiegała w szkole, w Miejskiej Bibliotece oraz podczas wycieczki.

Formy pracy:

 • Wszelkie metody powinny być wspierane przez odpowiednio dobrane formy pracy inicjujące aktywność dzieci.

 • Dla potrzeb programu stosuje się wszystkie formy pracy:

 • praca w grupach,

 • praca w zespołach zadaniowych,

 • praca zbiorowa z całą grupą,  

 

4.FAZY PROJEKTU

 1.  
 1. Omówienie zabytków naszego miasta na godzinie wychowawczej.

 2. Zwiedzanie miasta: z przewodnikiem lub nauczycielem

 3. Napisanie sprawozdania z wycieczki na języku polskim

 4. Lekcja biblioteczna pt. „Literatura Kętrzyna” w Miejskiej Bibliotece w Kętrzynie

 5. Poznanie obszaru pojezierzy ze szczególnym zwróceniem uwagi na Kętrzyn i okolice

 6. Umieszczenie na stronie szkoły sprawozdania z projektu.

 

5.TERMIN PROJEKTU: XI 2016– V 2017

 

6. OSOBY RELALIZUJĄCE

p. A. Trypucka, p. A. Przybylińska, p. A Duda, p. A. Korenik, wychowawcy klas

 

Opracowały: A. Przybylińska, A. Trypucka

 

PREZENTACJA przygotowana przez uczniów kl. 6b pod kierunkiem p. Andrzeja Kliszewicza

 
« Wstecz

 

 

PLAN LEKCJI

2017/2018

1 8.00 - 8.45
2 8.55 - 9.40
3 9.50 - 10.35
4 10.45 - 11.30
5 11.40 - 12.25
 

przerwa obiadowa

6 12.40 - 13.25
 

przerwa obiadowa

7 13.45 - 14.30
8 14.35 - 15.20
9 15.25 - 16.10

SPRAWDŹ AKTUALNY JADŁOSPIS

NASZEJ STOŁÓWKI

 

BEZPIECZNA +