WOJCIECH KĘTRZYŃSKI - PATRON NASZEGO MIASTA

05.02.2018, 16:50, redakcja

Nasze miasto obchodzi w tym roku  100. rocznicę śmierci i 180. rocznicę urodzin Wojciecha Kętrzyńskiego. Kętrzyńska Rada Miejska podjęła uchwałę o ogłoszeniu roku 2018 Rokiem Wojciecha Kętrzyńskiego. Z tej okazji został opracowany projekt czytelniczy pod nazwą „Wojciech Kętrzyński – patron naszego miasta ”, który przeznaczony jest dla uczniów naszej szkoły ...


Projekt ma umożliwić zaznajomienie uczniów z życiorysem Wojciecha Kętrzyńskiego  w kontekście historycznym miasta Kętrzyn,  kształtowanie postaw patriotycznych i podniesienia poziomu edukacji historycznej oraz z zapoznanie z literaturą naszego miasta.

Projekt „„Wojciech Kętrzyński – patron naszego miasta” realizowany będzie w roku szkolnym 2017/18. Udział w programie wezmą uczniowie klas III – VII i klasy gimnazjalne podczas zajęć z wychowawcą i nauczycielami biblioteki.

 

METODY I FORMY PRACY

Metody pracy:

Zadania projektu realizowane będą metodą projektu oraz innymi metodami aktywizującymi: wykład, pogadanka, praca z materiałem źródłowym (literatura), film, ekspozycja, praca z planem miasta

Zastosowane metody bazują na wrodzonej ciekawości uczniów i kreatywności. Pozwalają na bezpośredni kontakt ze środowiskiem lokalnym. Praca nad zadaniami będzie przebiegała w szkole, w Miejskiej Bibliotece oraz podczas wycieczki.

 

Formy pracy:

  Wszelkie metody powinny być wspierane przez odpowiednio dobrane formy pracy inicjujące aktywność dzieci.

  Dla potrzeb programu stosuje się wszystkie formy pracy:

  praca w grupach,

  praca w zespołach zadaniowych,

  praca zbiorowa z całą grupą,  

 

l.p.

ZADANIE

TERMIN

WYKONANIA

OSOBA

 ODPOWIEDZIALNA

1.

Lekcja biblioteczna pt. „Wojciech Kętrzyński – patron naszego miasta na godzinie wychowawczej w Miejskiej Bibliotece w Kętrzynie

luty/marzec 2018

A.Trypucka

A. Duda

2.

Zwiedzanie miasta Kętrzyn -  miejsc związanych z Wojciechem Kętrzyńskim z przewodnikiem lub nauczycielem

Luty/maj 2018

Wychowawcy klas

3.

List do Wojciecha Kętrzyńskiego na lekcji języka  polskiego.

marzec/kwiecień 2018

p. D. Aronowska

4.

Walking with Wojciech Kętrzyński- spacerując z Wojciechem Kętrzyńskim

 

marzec/kwiecień 2018

p. M. Roszak

p. M. Korneluk

5.

„Patron naszego miasta” - apel

kwiecień 2018

p. B. Borowska

p. A. Racka

6.

„Wojciech Kętrzyński” – wykonanie portretu na lekcjach plastyki

marzec/kwiecień 2018

p. S. Szymańska

p. S. Biegański

7.

„Wojciech Kętrzyński” – prezentacja multimedialna

marzec/kwiecień 2018

p. A. Kliszewicz

p. E. Jadczak

p. D.Sterniak

p. W. Krzyżanowski

 

8.

„Nasz Wojciech Kętrzyński”- sportowy turniej wiedzy

maj 2018

p. A. Korenik

p. A. Przybylińska

p. M. Gabryszak

 

9. Spotkanie poetyckie listopad 2018

p. D.Gwarda

p. I. Linkiewicz

9.

Sprawozdanie z projektu

grudzień 2018

p. A. Trypucka

p. A. Przybylińska