USŁYSZEĆ ŚWIAT WOKÓŁ NAS Szkoła Podstawowa nr1 w Kętrzynie

USŁYSZEĆ ŚWIAT WOKÓŁ NAS

31.12.2012, 11:02, redakcja

Występujące w środowisku niepożądane lub szkodliwe odgłosy określamy mianem hałasów. Hałasem nazywamy w mowie potocznej każdy przeszkadzający dźwięk, który wywołuje niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka. Wpływ hałasu na organizm ludzki jest różny, lecz przede wszystkim atakuje układ nerwowy, powodując zakłócenia równowagi emocjonalnej, stan napięcia i niepokoju. Szkodliwość hałasu należy od jego natężenia i częstotliwości, ale i długotrwałości działania.
Hałas w warunkach szkolnych jest praktycznie nie do uniknięcia, można jednak podjąć działania zmierzające do częściowego wyeliminowania szkodliwych dla nas odgłosów. Stąd program profilaktyczny „USŁYSZEĆ ŚWIAT WOKÓŁ NAS…” realizowany w okresie 5.10.2012 – 21.12.2012.


    Pomysłodawcą do podjęcia kroków w walce z uciążliwymi dźwiękami była p. Elżbieta Wąsik. To z jej inicjatywy powstał program zintegrowanych działań mający na celu zapoznanie uczniów z problemem szkodliwości hałasu i jego wpływem na zdrowie. Chęć uświadomienia całej społeczności szkolnej potrzeby działania w tej sferze była równie wielka, jak potrzeba wspólnie spędzanego czasu w miłej, a przede wszystkim wyciszonej atmosferze.

CEL: UŚWIADOMIENIE UCZNIOM SZKODLIWEGO WPŁYWU HAŁASU NA ZDROWIE CZŁOWIEKA

CELE OPERACYJNE:

  • uczeń wie, że hałas ma negatywny wpływ na zdrowie i kondycję człowieka oraz na środowisko przyrodnicze
  • uczeń ma świadomość, że szkodliwość hałasu na organizm człowieka objawia się zmęczeniem, gorszą wydajnością nauki, trudnościami w skupieniu uwagi, zachwianiem orientacji, trwałym uszkodzeniem słuchu
  • uczeń wie, że właściwe zachowanie obowiązuje zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i w terenie otwartym
 
« Wstecz

 

 

PLAN LEKCJI

2017/2018

1 8.00 - 8.45
2 8.55 - 9.40
3 9.50 - 10.35
4 10.45 - 11.30
5 11.40 - 12.25
 

przerwa obiadowa

6 12.40 - 13.25
 

przerwa obiadowa

7 13.45 - 14.30
8 14.35 - 15.20
9 15.25 - 16.10

SPRAWDŹ AKTUALNY JADŁOSPIS

NASZEJ STOŁÓWKI

 

BEZPIECZNA +