STRATEGIE WYKONYWANIA MNOŻENIA I DZIELENIA Szkoła Podstawowa nr1 w Kętrzynie

STRATEGIE WYKONYWANIA MNOŻENIA I DZIELENIA

15.10.2015, 11:21, redakcja

Mnożenie
Gdy mnożymy w pamięci, zazwyczaj korzystamy ze strategii „po kawałku”. Warto poznać i ćwiczyć również inne sposoby – czasem mogą one znacznie przyspieszyć obliczenia.


Po kawałku
W tej strategii mnożenia wykorzystujemy rozdzielność mnożenia względem dodawania.
Oto przykłady:
7•13 = 7•10+7•3
14•23 = 23•10+23•4 = 230+92 = 321 lub 14•23 = 14•20+14•3 = 280+42 = 321

Z odejmowaniem
W kolejnej metodzie wykorzystujemy rozdzielność mnożenia względem odejmowania.
Spójrzmy na przykład:
18•23 = 23•20−23•2 = 460−46 = 414


Znane iloczyny
Jeżeli pamiętamy niektóre iloczyny liczb dwucyfrowych (np. kwadraty), to czasami warto z nich skorzystać:
12•13 = 144+12 = 156
15•17 = 225+15+15 = 255


Mnożenie przez 5
Zamiast pomnożyć liczbę przez 5, można pomnożyć ją przez 10 (dopisać 0) i wynik podzielić przez 2. Wykonujemy wtedy więcej działań, ale są one łatwiejsze:
174•5 = 1740 : 2 = 870
Mnożenie przez 4, 8, 16,...
W kolejnej strategii zamiast pomnożyć liczbę przez 4, można dwukrotnie pomnożyć ją przez 2.
Oto przykład: 73•4 = 146•2 = 292
I podobnie w kolejnym iloczynie: 135•8 = 270•4 = 540•2 = 1080


Rozłóż na czynniki
W tej strategii jeden z czynników iloczynu rozkładamy na czynniki i kolejno przez nie mnożymy. Oto przykład: 35•12 = 70•6 = 420 Zamiast pomnożyć od razu przez 12, mnożymy najpierw przez 2, a potem przez 6, co znacznie upraszcza obliczenia.


Dzielenie
Najpierw tysiące, potem setki
To bardzo prosta metoda, ale można ją stosować tylko wtedy, gdy wszystkie cyfry dzielnej są podzielne przez dzielnik. Dzielimy wówczas przez dzielnik kolejno jedności, dziesiątki, setki itd. Oto przykłady:
693 : 3 = 231
28644 : 2 = 14322
804 : 4 = 201


Dziel i rządź
W kolejnej metodzie dzielną zapisujemy jako sumę składników, które można łatwo podzielić w pamięci przez dzielnik:
371 : 7 = (350+21) : 7 = 50+3 = 53


Skracaj
Iloraz dwóch liczb się nie zmieni, gdy obie liczby podzielimy przez tę samą liczbę.
Na przykład: 45000 : 900 = 450 : 9 = 50.
Gdy chcemy wykonać takie operacje, iloraz można zapisać w postaci ułamka:
252 : 36 = 252/36=126/18= 63/9 =7

 

Źródło : Agnieszka Mańkowska Strategia obliczeń pamięciowych, „ Matematyka w szkole” 2013 nr 70

 
« Wstecz

 

 

PLAN LEKCJI

2017/2018

1 8.00 - 8.45
2 8.55 - 9.40
3 9.50 - 10.35
4 10.45 - 11.30
5 11.40 - 12.25
 

przerwa obiadowa

6 12.40 - 13.25
 

przerwa obiadowa

7 13.45 - 14.30
8 14.35 - 15.20
9 15.25 - 16.10

SPRAWDŹ AKTUALNY JADŁOSPIS

NASZEJ STOŁÓWKI

 

BEZPIECZNA +