ROK SZKOLNY 2007/2008-2009/2010 Szkoła Podstawowa nr1 w Kętrzynie

ROK SZKOLNY 2007/2008-2009/2010

26.11.2015, 08:42, redakcja

"Zespół artystyczny TO MY”

– program innowacyjny w zakresie treści muzyczno-ruchowych – autorki p. Dorota Gwarda i p. Irena Linkiewicz.


Celem programu:

- miłe, czynne i twórcze spędzenie czasu wolnego,

- rozwijanie wrażliwości muzycznej,

- uczenie właściwego odbioru muzyki i tekstów piosenek oraz ich interpretacja,

- ukazanie roli muzyki w życiu człowieka,

- uwrażliwienie dzieci na muzykę otoczenia,

- tworzenie ruchu do muzyki,

- uczenie asertywności, kreatywności, czerpania radości z pracy w grupie i wartościowania potrzeb,

- wyrabianie nawyku działania na rzecz społeczności lokalnej,

- prezentowanie własnej twórczej aktywności mieszkańcom miasta Kętrzyna,

- przygotowanie uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym,

- doskonalenie sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia rytmiczne. 

 
« Wstecz

 

 

PLAN LEKCJI

2017/2018

1 8.00 - 8.45
2 8.55 - 9.40
3 9.50 - 10.35
4 10.45 - 11.30
5 11.40 - 12.25
 

przerwa obiadowa

6 12.40 - 13.25
 

przerwa obiadowa

7 13.45 - 14.30
8 14.35 - 15.20
9 15.25 - 16.10

SPRAWDŹ AKTUALNY JADŁOSPIS

NASZEJ STOŁÓWKI

 

BEZPIECZNA +