ROK SZKOLNY 2007/2008-2009/2010

24.11.2007, 10:27, redakcja

W TROSCE O PIĘKNO JĘZYKA OJCZYSTEGO

Niniejszy program został opracowany z myślą o dzieciach, które w roku szkolnym 2007/2008 rozpoczęły naukę w klasie 4a Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie. Od klasy 1 uczniowie byli bardzo aktywni, pełni inicjatywy i inwencji twórczej, chętnie podejmowali różnorodne działania, wykazywali zainteresowania humanistyczne oraz uzdolnienia artystyczne. 


Stąd też pomysł wprowadzenia do programu „Słowa na start” zagadnień z zakresu teorii i historii literatury rozszerzających oraz wzbogacających wiedzę i umiejętności uczniów.

Istotną cechą programu była jego podmiotowość. Skoro powstał z myślą o danej społeczności uczniowskiej, dla niej był przeznaczony. To dzieci realizowały treści programowe poprzez samodzielne wykonywanie przyjętych zadań, nauczyciel zaś jedynie doradzał i wspierał podejmowane przez nie działania.

Realizację programu poprzedziły spotkania z uczniami i rodzicami, którym przedstawiono cele i założenia programowe oraz propozycje działań.

Realizacja programu przewidziana była na trzy lata w ramach lekcji języka polskiego oraz zajęć pozalekcyjnych:


1. Koła języka polskiego – przeznaczonego dla najbardziej uzdolnionych polonistycznie uczniów – 1 godzina tygodniowo.

2. Tzw. warsztatów literackich – przeznaczonych dla wszystkich uczniów klasy 4a, których celem będzie doskonalenie umiejętności określonych w standardzie 2. PISANIE; uczniowie będą wykonywać ćwiczenia redakcyjne służące doskonaleniu umiejętności tworzenia dłuższych form wypowiedzi oraz prostych form użytkowych – 1 godzina tygodniowo.

Zwieńczeniem całego programu była prezentacja twórczości dziecięcej, dlatego też w ostatnim roku – 2009/2010 – głównym zadaniem autorki było stworzenie forum, na którym każdy uczeń zaprezentował swoje utwory literackie pisane zarówno wierszem, jak i prozą.

 

                                                                Autorka programu: Elżbieta Wąsik

 
« Wstecz

 

 

PLAN LEKCJI

2017/2018

1 8.00 - 8.45
2 8.55 - 9.40
3 9.50 - 10.35
4 10.45 - 11.30
5 11.40 - 12.25
 

przerwa obiadowa

6 12.40 - 13.25
 

przerwa obiadowa

7 13.45 - 14.30
8 14.35 - 15.20
9 15.25 - 16.10

SPRAWDŹ AKTUALNY JADŁOSPIS

NASZEJ STOŁÓWKI

 

BEZPIECZNA +