ROK SZKOLNY 2005/2006-2009/2010

25.10.2005, 08:33, redakcja

MÓJ PRZYJACIEL KOMPUTER

Komputer wkroczył w nasze codzienne życie. Pojawił się w wielu domach. Najmłodsi często przesiadują przy nim, najwięcej czasu poświęcając grom komputerowym. Zapominamy, że można dzięki niemu rozwijać różne umiejętności dziecka, pobudzać jego myślenie twórcze oraz oddziaływać na osobowość. Komputer to również doskonałe źródło informacji.

Pan Andrzej Kliszewicz wyprzedził reformę i od roku szkolnego 2005/2006 przez kilka kolejnych lat realizował opracowaną przez siebie innowację pedagogiczną „Mój przyjaciel komputer”. 


Program został napisany z myślą o dzieciach z klas I-III i powstał w oparciu o zdobyte doświadczenie w trakcie nauczania informatyki w klasach IV-VI.
Głównym celem programu było nabycie umiejętności posługiwania się komputerem w zakresie podstawowym.
Cele szczegółowe:
1. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia.
2. Rozwijanie samodzielności i kształtowanie logicznego myślenia.
3. Rozwijanie twórczej aktywności.
4. Wprowadzanie i utrwalanie treści programowych.
5. Wyrabianie nawyku bezpiecznego posługiwania się urządzeniami technicznymi.
6. Właściwe korzystanie z zasobów Internetu.

Treści kształcenia zawarte w programie ściśle wiązały się z podstawą programową kształcenia ogólnego i obejmowały zagadnienia z zakresu:

 • informatyki
 • edukacji polonistycznej
 • edukacji matematycznej
 • edukacji środowiskowo-przyrodniczej
 • edukacji plastycznej.

Program był realizowany w roku szkolnym 2005/2006 i kontynuowany w następnych latach.

Do realizacji programu wykorzystano edytory tekstowe i graficzne, prezentacje multimedialne, gotowe programy edukacyjne i Internet.

Wykaz multimedialnych programów edukacyjnych:

 • „Klik uczy czytać”, WSiP
 • „Klik uczy liczyć w Zielonej Szkole”, WSiP
 • „Klik uczy ortografii”, WSiP
 • „Klik uczy zasad ruchu drogowego”, WSiP

Podczas realizacji programu wykorzystano ćwiczenia dla klas I-III – „Zabawy z komputerem” B. Giergielewicz, E. Stolarczyk wydawnictwa ŻAK Warszawa z płytą CD.

Metody realizacji programu:

 • metoda pokazu,
 • metoda ćwiczeń praktycznych.

Zajęcia odbywały się w komputerowej sali multimedialnej raz w tygodniu. Przy komputerze pracowały maksymalnie dwie osoby.
Obszar współpracy z wychowawcą obejmował:

 • udzielanie wskazówek dotyczących wykorzystania komputera w nauczaniu zintegrowanym,
 • zapraszanie na obserwowanie prowadzonych przeze mnie zajęć,
 • prowadzenie zajęć przy mojej pomocy.

                                                                       Autor programu: Andrzej Kliszewicz

 
« Wstecz

 

 

PLAN LEKCJI

2017/2018

1 8.00 - 8.45
2 8.55 - 9.40
3 9.50 - 10.35
4 10.45 - 11.30
5 11.40 - 12.25
 

przerwa obiadowa

6 12.40 - 13.25
 

przerwa obiadowa

7 13.45 - 14.30
8 14.35 - 15.20
9 15.25 - 16.10

SPRAWDŹ AKTUALNY JADŁOSPIS

NASZEJ STOŁÓWKI

 

BEZPIECZNA +