PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY Szkoła Podstawowa nr1 w Kętrzynie

PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY

20.01.2010, 15:48, redakcja

12 GRUDNIA 2009r. NASTĄPIŁO UROCZYSTE WRĘCZENIE ANIOŁKÓW

„Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem.”
                                                                                                                           Gabriel Garcia Marquez


Te słowa GGM stały się myślą przewodnią realizacji projektu profilaktyczno-wychowawczego „Bo nadzieja to my”, którego głównymi założeniami były:
1) Człowiek istotą społeczną.
2) Wartości życia ludzkiego.
3) Wartości i ich hierarchia w życiu człowieka
4) Prawo do inności - pojęcie tolerancji, akceptacji, szacunku, godności.
5) Dostrzeganie potrzeb własnych i innych ludzi.
6) Człowiek żyjący z ludźmi, a nie obok ludzi - postawy prospołeczne: w rodzinie, klasie, szkole, mieście, kraju, świecie;
1) Promowanie dobra.
2) Ukazanie problemów, jakie nękają mieszkańców Ziemi.
3) Ukazanie siły wspólnych działań i wzajemne wspieranie się ludzi.
4) Świadome i dla dobra wspólnego wpływanie na łagodzenie problemów nękających mieszkańców Ziemi.
5) Działalność człowieka ukierunkowana na dobro wspólne.
6) Przybliżenie istoty akcji charytatywnych.

Inspiracją do wyboru tych treści była postać Jan Paweł II – wielkiego, wrażliwego człowieka, solidaryzującego się z tymi, których doświadczył los. Podczas swoich podróży wielokrotnie spotykał się z najsłabszymi: z uchodźcami, głodującymi i chorymi. Chciał być blisko tych zwykłych ludzi, ich codziennych spraw i zmagań. Przynosił im słowa miłości i pocieszenia, dawał nadzieję i wiarę.
Papież Jan Paweł II był wielkim humanistą stawiającym na pierwszym miejscu człowieka zasługującego na dobroć, miłość i szacunek. Swoim życiem i postawą uczył, jak stawać się lepszym. Dlatego też rocznicę śmierci Papieża Polaka przyjęliśmy za najlepszy moment do rozpoczęcia projektu zakładającego realizacje tematyki tak bliskiej sercu Jana Pawła.
Realizację programu poprzedził wiosenny koncert „Bo nadzieja to my” poświęcony człowiekowi, który przygotowały panie: Dorota Gwarda i Irena Linkiewicz z zespołem „To My” składającym się z uczniów, wtedy klasy 5a.
Koncert odbył się 24 kwietnia., wysłuchali go mieszkańcy Kętrzyna, zaproszeni goście – przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy placówek kulturalnych i oświatowych, oraz nauczyciele i uczniowie naszej szkoły.
Jednocześnie aby uświadomić dzieciom, że nie są same na świecie, a wśród nich żyją inni młodzi, starzy, niepełnosprawni i chorzy, słabi i potrzebujący pomocy ludzie, na lekcji religii w klasach 6. katechetki - panie Alicja Jurewicz i Małgorzata Piekarska omówiły podróże Jana Pawła II, zwracając szczególną uwagę na pielgrzymki do Krajów Trzeciego Świata.
Po katechezie uczniowie przygotowali prezentacje multimedialne na temat „WĘDRÓWKI JANA PAWŁA II”. Najciekawsze prace zostały nagrodzone i przedstawione wszystkim klasom na godzinach wychowawczych.
Aby ułatwić uczniom zrozumienie istoty projektu i aby mogli oni przystąpić do działania na rzecz drugiego człowieka, klasy 4. i 5. opracowały „ILUSTROWANY SŁOWNIK LUDZKICH POJĘĆ”.
Słownik powstawał systematycznie przez cały okres trwania projektu, a poszczególne karty z opracowanymi hasłami były eksponowane na korytarzach, aby cała społeczność szkolna mogła się z nimi zapoznać i przyswoić ich treść.
Uczniowie klas 6. opracowali publikację „LUDZKI CZŁOWIEK – księga sentencji, przysłów i cytatów”. Efekt ich pracy udostępniany jest w bibliotece szkolnej.
We wszystkich klasach na godzinach wychowawczych nauczyciele omawiali, opracowane przez pedagoga szkolnego, zagadnienia dotyczące wartości i postaw ogólnoludzkich. Poruszono między innymi tematy:
„W jaki sposób mogę okazywać życzliwość i serdeczność innym ludziom i sobie?”
„W jaki sposób możemy okazywać komuś szacunek? Kto jest godzien szacunku i dlaczego?”
„Czy dobre słowo i uśmiech może rozładować negatywne emocje i gniew?”
„Czy zawsze jestem przyjazny i życzliwy dla innych?”
„Czy zawsze potrafię postąpić we właściwy sposób?”
„Jaki jestem? Jaki chcę być?”
W każdym miesiącu wyznaczono jeden tydzień, w którym uczniowie prezentowali właściwe postawy i umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych. O nadchodzącym tygodniu i haśle popularyzującym wartości ogólnoludzkie informowano społeczność szkolną na tablicy ogłoszeń [korytarz na parterze] oraz na stronie internetowej.
Każdy z tych tygodni przebiegał pod konkretnym hasłem:
w kwietniu – TYDZIEŃ DOBROCI
w maju – TYDZIEŃ UCZYNNOŚCI
w czerwcu – TYDZIEŃ UŚMIECHU
we wrześniu – TYDZIEŃ UPRZEJMOŚCI
w październiku – TYDZIEŃ KULTURY SŁOWA
w listopadzie – TYDZIEŃ TOLERANCJI
w grudniu – TYDZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI
W okresie realizacji programu podejmowano systematyczne działania zachęcające dzieci do pracy na rzecz innych:
• podejmowanie domowych obowiązków,
• działania na rzecz klasy, pomoc słabszym, odpowiedzialność;
• udzielanie pierwszej pomocy,
wdrażanie do podejmowania działań na rzecz społeczności lokalnej:
• spotkania z pensjonariuszami Domu Opieki Społecznej pod hasłem „Po szkole do babci i dziadka” – program ten z dużym zaangażowaniem realizowały ubiegłoroczne klasy 1a i 2c, obecnie 2a i 3c;
• wizyty w przedszkolu;
• festyn integracyjny, który był okazją do spotkania z dziećmi z Ośrodka Terapii Zajęciowej i Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kętrzynie;
• aktywny udział w akcji „Tydzień dla Zwierząt”, gdzie wolontariusze z naszej szkoły wspólnie z Kętrzyńskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami zorganizowali weekendową zbiórkę żywności;
• uczniowie naszej szkoły jako współorganizatorzy wzięli udział w Dniu Rodziny i Dniu Dziecka w Reszlu.
Nie zaprzestano realizacji programu nawet w wakacje. Uczniowie podczas letnich wędrówek spotkali wiele osób, którym potrzebna była pomoc drugiego człowieka. Pamiętając motto: „JESTEM CZŁOWIEKIEM – POMOGŁEM DRUGIEMU CZŁOWIEKOWI”, zachowali właściwą postawę i udzielili im wsparcia.
Co przeżyli i poczuli, opisali na kartce z pamiętnika.
Ze szczególnym wzruszeniem czytaliśmy kartki z pamiętnika: Adrianny Perwenis, Aleksandry Dębowskiej, Anny Kirkuć, Kacpra Pardy, Adama Kuźmy, Adrianny Hornickiej, Roksany Rogińskiej, Karoliny Żejmo.
Nowy rok szkolny zaczęliśmy międzynarodowym spacerem charytatywnym organizowanym przez firmę ECCO - duńskiego producenta obuwia.
W tej akcji uczestniczyła klasa 3b. Uczniowie odbyli sześciokilometrowy spacer. Za każdy przebyty kilometr otrzymywali 4zł, które mogli przekazać na wybraną przez siebie fundację. Dodatkowo na starcie otrzymali „mapę skarbów”. Podczas marszu wklejali brakujące elementy, które tworzyły całość. Za jej prawidłowe wykonanie otrzymywali dodatkowo 25 zł. W sumie każde dziecko zebrało 49 zł, a cała kwota przekazana fundacji wyniosła 1390 zł.
W październiku przeprowadzono X SZKOLNY KONKURS POETYCKI „JA – POETA”, którego motywem przewodnim również był człowiek. Laureatami zostali:
Zuzanna Opala, Szymon Tymcio, Michalina Bierżyńska, Arkadiusz Dyjas, Aleksandra Dębowska, Karolina Żejmo, Krzysztof Macuk, Alicja Wankiewicz, Gabrysia Korzeniewska
wyróżnienia otrzymali: Sara Masiewicz, Kacper Cichomski, Daniel Krahel, Weronika Sokołowska, Adam Stadnicki, Adrianna Hornicka, Piotr Sznurkowski, Klaudia Policht , Ada Perwenis.
Wiersze laureatów i innych autorów prac o człowieku umieszczono w wydanym zbiorku poetyckim pod tytułem: „Człowiek w poezji uczniów”.
W naszej szkole gościliśmy misjonarza Jacka Wróblewskiego z Zakonu Ojców Białych w Lublinie, który opowiedział nam o życiu, zwyczajach, radościach i smutkach mieszkańców Afryki. Dopełnieniem barwnej prezentacji była różnorodność przedmiotów codziennego użytku, zabawek, instrumentów muzycznych i strojów, które misjonarz przywiózł ze sobą.
To bardzo wartościowe i pouczające spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem dzieci. Uczniowie przekazali na cele misyjne 1202 zł.
Nasze działania spotkały się z podziwem i uznaniem ze strony fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na początku grudnia do szkoły nadszedł list Jurka Owsiaka.


Przez cały okres trwania projektu najbardziej zaangażowani uczniowie otrzymywali „uśmiechy” przygotowane przez Samorząd Uczniowski, za które podczas uroczystości pan i pani dyrektor wręczyli zbiorki poetyckie i ANIOŁKI ZA ANIELSKIE SERCE.

 
« Wstecz

 

 

PLAN LEKCJI

2017/2018

1 8.00 - 8.45
2 8.55 - 9.40
3 9.50 - 10.35
4 10.45 - 11.30
5 11.40 - 12.25
 

przerwa obiadowa

6 12.40 - 13.25
 

przerwa obiadowa

7 13.45 - 14.30
8 14.35 - 15.20
9 15.25 - 16.10

SPRAWDŹ AKTUALNY JADŁOSPIS

NASZEJ STOŁÓWKI

 

BEZPIECZNA +