PROGRAM AUTORSKI „CHCĘ PIĘKNIE CZYTAĆ”

24.09.2017, 21:21, redakcja

Żeby zachęcić dziecko do czytanie trzeba najpierw popracować nad doskonaleniem techniki czytania. Dzieci nie będą sięgały po książki, jeżeli będą miały trudności w czytaniu. Nauka czytania jest mozolną pracą , której efekty uwidoczniają się u jednych szybciej u innych wolniej. Samo czytanie może okazać się dla dzieci nudne. Należy więc popracować nieco nad ubarwieniem czynności czytania, tak by dziecko nie skupiało uwagi na technice czytania ile na zadaniu , które musi wykonać po lekturze. Program ten powstał właśnie z tą myślą, by ułatwić dzieciom doskonalenie techniki czytania.


CEL GŁÓWNY:
Głównym celem programu jest doskonalenie umiejętności czytelniczych w zakresie techniki czytania i czytania ze zrozumieniem.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
doskonalenie techniki czytania;
kształtowanie umiejętności czytania z zastosowaniem: tempa, dykcji, dynamiki, stosowania znaków przestankowych itp.;
doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem;
rozwijanie umiejętności wybierania treści do wykonania zadań;
wzbogacanie słownictwa;
kształtowanie umiejętności formułowanie ogólnych stwierdzeń na podstawie przeczytanego tekstu;
rozwijanie współpracy z rodzicami;
kształtowanie nawyków czytelniczych;
rozwijanie twórczości literackiej i plastycznej,


METODY I FORMY PRACY:

- metody aktywizujące
- problemowe,
- praktycznego działania,
- oglądowe,
- podające
Organizacja zajęć powinna sprzyjać aktywności dzieci, dlatego też formy pracy powinny być dostosowane do aktualnie realizowanych treści:
- indywidualna,
- grupowa,

 

OCZEKIWANE EFEKTY:

Realizacja tego programu ma służyć przede wszystkim temu by wzrosły techniczne umiejętności czytelnicze dzieci oraz by zminimalizować trudności z czytaniem jakie dzieci posiadają. Piękne czytanie to nie tylko tempo czytania , ale również dynamika, stosowanie znaków przestankowych, których stosowanie warunkuje lepsze rozumienie głośno czytanego tekstu. Oczekuję , że po realizacji programu:
- znacznie wzrośnie poziom techniki czytania,
- uczniowie będą czytać szybciej, z właściwą intonacją stosując znaki przestankowe,
- uczniowie częściej będą sięgać po książkę w wolnym czasie,
- uczniowie chętniej będą się uczyć i wyszukiwać potrzebne informacje,
- uczniowie będą dysponować bogatszym słownikiem przez co ich wypowiedzi będą piękniejsze i spójne,
- uczniowie będą lepiej rozumieli czytany tekst
- uczniowie będą lepiej odbierać czytany tekst pod względem emocjonalnym
- wzmocni się współpraca z rodzicami,

ADRESACI PROGRAMU:
Program będzie realizowany w klasie III d podczas standardowych zajęć

TEMIN REALIZACJI :
Program będzie realizowany w roku szkolnym 2017/2018.


OSOBY REALIZUJĄCE:
Anna Racka przy współpracy z paniami z biblioteki szkolnej A. Duda i A. Trycpucką

 
« Wstecz


Dyskusja: "PROGRAM AUTORSKI „CHCĘ PIĘKNIE CZYTAĆ”"
Data: Nazwa: Komentarz:
- Nie ma żadnych komentarzy -
Dodaj komentarz | Wyświetlić wszystkie komentarze

 

 

PLAN LEKCJI

2017/2018

1 8.00 - 8.45
2 8.55 - 9.40
3 9.50 - 10.35
4 10.45 - 11.30
5 11.40 - 12.25
 

przerwa obiadowa

6 12.40 - 13.25
 

przerwa obiadowa

7 13.45 - 14.30
8 14.35 - 15.20
9 15.25 - 16.10

SPRAWDŹ AKTUALNY JADŁOSPIS

NASZEJ STOŁÓWKI

 

BEZPIECZNA +