POCZTÓWKA Z MOJEGO MIASTA KĘTRZYN

10.04.2018, 11:45, redakcja

Zapraszamy do udziału w miejskim konkursie plastycznym pod hasłem „Pocztówka z mojego miasta Kętrzyn" dla klas 1-3 ...


Miejska Biblioteka Publiczna (zamek) w Kętrzynie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym

II CELE I ZAŁOŻENIA
1. Rozbudzanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci;
2. Pobudzenie twórczej wyobraźni dziecka;
3. Rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi;
4. Promocja miasta Kętrzyn z okazji obchodów setnej rocznicy śmierci Wojciecha Kętrzyńskiego.

III ADRESACI KONKURSU

1.W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I-III szkół podstawowych.

Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice, format A4.
Temat pracy „Pocztówka z mojego miasta Kętrzyn”.
Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa.

Prace należy dostarczyć do dnia 20 maja 2018r. do p. S. Szymańskiej s. 23 lub p. A.Trypuckiej – biblioteka szkolna.

 
« Wstecz

 

 

PLAN LEKCJI

2017/2018

1 8.00 - 8.45
2 8.55 - 9.40
3 9.50 - 10.35
4 10.45 - 11.30
5 11.40 - 12.25
 

przerwa obiadowa

6 12.40 - 13.25
 

przerwa obiadowa

7 13.45 - 14.30
8 14.35 - 15.20
9 15.25 - 16.10

SPRAWDŹ AKTUALNY JADŁOSPIS

NASZEJ STOŁÓWKI

 

BEZPIECZNA +