MOJA PRZYGODA Z KSIĄŻKĄ

09.01.2017, 18:59, redakcja

W dzisiejszych czasach mało czytamy, ponieważ rozwinięta technologia oferuje nam inne rozrywki.Stoi więc przed nami zadanie polegające na szukaniu pomysłów by przybliżyć dzieciom książkę. Czytanie bowiem rozwija nas w każdej sferze: poznawczej, społecznej czy moralnej. 


Budzenie i kształtowanie zainteresowań czytelniczych u dzieci powinno być wspólną troską nauczycieli i rodziców. Tylko wspólna praca nauczycieli i rodziny przyniesie pożądany efekt w postaci dojrzałego czytelnika. Od czego więc zacząć? Myślę, że od zainteresowań uczniów. Jeśli coś lubimy, chętniej po to sięgamy. Podsuwajmy dzieciom artykuły na interesujące je tematy, wyszukujmy książki bliskie ich zainteresowaniom. Będzie to doskonały początek w drodze kształtowania przyszłego czytelnika.
CEL GŁÓWNY:
Głównym celem programu jest zachęcenie uczniów do spontanicznego sięgania po literaturę poprzez ukazanie tej dziedziny życia jako bardzo interesującej i ciekawej.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
- Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych,
- Wzbogacanie słownictwa i wiedzy ogólnej,
- Kształtowanie zmiany postaw i nastawień do czytania, wyrobienie nawyku częstego sięgania po książkę,
- Kształtowanie właściwych postaw poprzez uświadomienie wartości moralnych takich jak: piękno, dobro, mądrość, prawda
- Rozwijanie twórczości literackiej i plastycznej,
- Rozwijanie wyobraźni oraz ekspresyjnego wyrażania własnych przeżyć,
- Rozwijanie współpracy z rodzicami,
- Integracja wewnątrzszkolna

METODY I FORMY PRACY:

- metody aktywizujące
- problemowe,
- praktycznego działania,
- oglądowe,
- podające
Organizacja zajęć powinna sprzyjać aktywności dzieci, dlatego też formy pracy powinny być dostosowane do aktualnie realizowanych treści:
- indywidualna,
- grupowa,
- zbiorowa

OCZEKIWANE EFEKTY:
Realizacja tego programu ma służyć przede wszystkim temu by wzrosło zainteresowanie czytelnictwem, a całe bogactwo książek , które jest ukryte w ich treściach ,nieco przy okazji, wpłynie pozytywnie na całościowy rozwój dzieci. Oczekuje, że po realizacji programu:
- znacznie wzrośnie poziom techniki czytania,
- uczniowie częściej będą sięgać po książkę w wolnym czasie,
- będą bardziej wrażliwi i skłonni do refleksji ,
- będą mieli większą motywację do nauki,
- chętniej będą się uczyć i wyszukiwać potrzebne informacje,
- będą dysponować bogatszym słownikiem przez co ich wypowiedzi będą piękniejsze i spójne,
- będą łatwiej odróżniali dobro od zła i wcielali w życie podstawowe wartości.

OSOBY REALIZUJĄCE: Anna Racka przy współpracy z paniami z biblioteki szkolnej A. Dudą i A. Trypucką
 

 
« Wstecz


Dyskusja: "MOJA PRZYGODA Z KSIĄŻKĄ "
Data: Nazwa: Komentarz:
- Nie ma żadnych komentarzy -
Dodaj komentarz | Wyświetlić wszystkie komentarze

 

 

PLAN LEKCJI

2017/2018

1 8.00 - 8.45
2 8.55 - 9.40
3 9.50 - 10.35
4 10.45 - 11.30
5 11.40 - 12.25
 

przerwa obiadowa

6 12.40 - 13.25
 

przerwa obiadowa

7 13.45 - 14.30
8 14.35 - 15.20
9 15.25 - 16.10

SPRAWDŹ AKTUALNY JADŁOSPIS

NASZEJ STOŁÓWKI

 

BEZPIECZNA +