MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JEZYKÓW OBCYCH

26.09.2017, 18:40, redakcja

W roku 2017 Międzynarodowy Dzień Języków Obcych przypadana 26 września(wtorek)


To święto ma na celu podkreślenie, jak ważne jest uczenie się języków obcych oraz propagowanie różnorodności językowej i kulturowej Europy. Europy, która na co dzień posługuje się ponad 200 językami europejskimi i wieloma innymi, którymi posługują się mieszkańcy Europy spoza kontynentu. To dzień, w którym Rada Europy chce zachęcić 800 milionów Europejczyków z 47 krajów do nauki języków obcych – niezależnie do wieku.
 


To coroczne święto ustanowione zostało w 2001 roku z inicjatywy właśnieRady Europy, której siedzibą jest Strasburg.
Podstawowe cele Europejskiego Dnia Języków to:
1. ukazanie opinii publicznej znaczenia uczenia się i nauczania języków, jak również konieczności urozmaicania oferty językowej w celu szerzenia idei wielojęzyczności oraz porozumienia pomiędzy różnymi kulturami;
2. promowanie różnorodności kulturowej i językowej Europy jako bogactwa, które należy rozwijać i pielęgnować;
3. propagowanie uczenia się języków przez całe życie: zarówno w szkole, jak i poza nią, w celu kontynuacji nauki, jak i na potrzeby kariery zawodowej, zwiększenia mobilności czy też dla własnej przyjemności lub udziału w wymianie międzynarodowej.

Dlaczego
Europejski Dzień Języków?
DLACZEGO EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW?
Ponieważ nigdy nie było tylu możliwości podjęcia pracy lub studiów za granicą. Jednak brak odpowiednich umiejętności językowych może sprawić, że wielu ludzi nie będzie w stanie z tych możliwości skorzystać.
Globalizacja oraz różnorodność form działalności gospodarczej powodują, że coraz bardziej potrzebna jest znajomość języków obcych – także po to, byśmy mogli pracować efektywnie na terenie własnego kraju. Dzisiaj znajomość jedynie języka angielskiego nie jest już wystarczająca.
Uczenie się języków daje wymierne korzyści zarówno ludziom młodym, jak i starszym – nigdy nie jest za późno, aby uczyć się języków i korzystać z możliwości, jakie ta nauka stwarza. Jeśli w języku kraju, który odwiedzamy w czasie wakacji, poznamy choć kilka słów, pozwoli to nam zawrzeć nowe znajomości i zyskać nowych przyjaciół.

źródła:
http://edl.ecml.at/Home/WhyaEuropeanDayofLanguages
https://www.kalbi.pl/europejski-dzien-jezykow
https://www.britishcouncil.pl

 
« Wstecz

 

 

PLAN LEKCJI

2017/2018

1 8.00 - 8.45
2 8.55 - 9.40
3 9.50 - 10.35
4 10.45 - 11.30
5 11.40 - 12.25
 

przerwa obiadowa

6 12.40 - 13.25
 

przerwa obiadowa

7 13.45 - 14.30
8 14.35 - 15.20
9 15.25 - 16.10

SPRAWDŹ AKTUALNY JADŁOSPIS

NASZEJ STOŁÓWKI

 

BEZPIECZNA +