LIST DO WOJCIECHA KĘTRZYŃSKIEGO

10.04.2018, 08:12, redakcja

Zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie literackim pod hasłem  „List do Wojciecha Kętrzyńskiego na lekcjach języka polskiego" ...


REGULAMIN KONKURSU

I. Cele konkursu:
- zainteresowanie uczniów historią miasta i sylwetką Wojciecha Kętrzyńskiego
- uwrażliwianie na piękno języka ojczystego
- rozwijanie umiejętności literackich.
II. Uczestnicy:
Konkurs adresowany jest do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum SP1 w Kętrzynie. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
- klasy IV-VI,
- klasy VII i II i III gimnazjum.
III. Zasady konkursu:
1. Utwory dostarczone na konkurs muszą stanowić oryginalną twórczość ucznia biorącego udział w konkursie. Nie mogą stanowić plagiatu, być kopią jakichkolwiek innych prac.
2. Wymogi konkursowe:
- forma wypowiedzi – list napisany przez jednego autora,
- objętość pracy – 1-2 strony A4,
- wydruk komputerowy,
- czcionka Times New Roman, wielkość czcionki 12.
3. Termin składania prac – do 30 kwietnia 2018r. Nauczyciele języka polskiego wybiorą 3 najlepsze prace z każdej klasy i dostarczą do p. Doroty Aronowskiej (klasy IV-VI) i p. Bożeny Tomczak ( klasy VII i II i III gimnazjum).
4. Ogłoszenie wyników nastąpi w maju 2018r.

 
« Wstecz

 

 

PLAN LEKCJI

2017/2018

1 8.00 - 8.45
2 8.55 - 9.40
3 9.50 - 10.35
4 10.45 - 11.30
5 11.40 - 12.25
 

przerwa obiadowa

6 12.40 - 13.25
 

przerwa obiadowa

7 13.45 - 14.30
8 14.35 - 15.20
9 15.25 - 16.10

SPRAWDŹ AKTUALNY JADŁOSPIS

NASZEJ STOŁÓWKI

 

BEZPIECZNA +