LEKTURA - CZYTAM, BO LUBIĘ!

02.12.2016, 09:33, redakcja

Projekt „ Lektura – czytam, bo lubię!” opracowany został z myślą o uczniach klas II- III. Związany jest z ogólnopolską akcją „Cała Polska czyta dzieciom”...


Przyjęte w nim założenia mają sprzyjać wszechstronnemu rozwojowi dziecka, szczególnie rozwijaniu postaw czytelniczych, umiejętności słuchania i koncentracji. Zaproponowane lektury wybrane przez wychowawcę w uzgodnieniu z nauczycielami biblioteki mają za zadanie kształtowanie w dzieciach poczucia pewności siebie, respektowanie norm i zasad społecznych oraz odnajdywanie wartości moralnych, takich jak: dobro, piękno, sprawiedliwość, szacunek i prawda.

Projekt „Lektura – czytam, bo lubię!” realizowany będzie w roku szkolnym 2016/17. Udział w programie wezmą uczniowie klas II – III podczas zajęć z wychowawcą i nauczycielami biblioteki.

1.    CEL PROJEKTU

Głównym celem zajęć jest promowanie wśród dzieci czytania i opracowania bajek, baśni, wierszy, jako sposób na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka.

2.    METODY I FORMY PRACY

   Zajęcia prowadzone są przede wszystkim metodami aktywizującymi, umożliwiającymi uczniom aktywne doświadczanie i przeżywanie.
Ponadto  należy stosować następujące metody pracy:

   Podające (informujące, oparte na słowie) – opowiadanie, wyjaśnianie, opis.

   Problemowe (oparte na samodzielnym dochodzeniu do wiedzy) – dyskusja, burza mózgów, metoda sytuacyjna.

   Eksponujące (oparte na obserwacji) – inscenizacje, dramy, impresje ruchowe i muzyczne, eksponowanie prac dzieci.

   Praktyczne (działanie).

Formy pracy:

   Wszelkie metody powinny być wspierane przez odpowiednio dobrane formy pracy inicjujące aktywność dzieci.

   Dla potrzeb programu stosuje się wszystkie formy pracy:

   praca w grupach,

   praca w zespołach zadaniowych,

   praca zbiorowa z całą grupą,  

 

3.    FAZY PROJEKTU

A)    Wybór literatury dokonany przez wychowawcę klasy i nauczyciela bibliotekarza

B)    Analiza na lekcjach

C)    Wykonanie prac plastycznych i ocena przez nauczycieli

D)    Przygotowanie wystawy i wręczenie dyplomów

 

W każdej klasie planowane jest omówienie przynajmniej jednej lektury. Doboru książek dokonuje wychowawca klasy w uzgodnieniu z nauczycielami biblioteki.

Na zakończenie projektu dzieci przygotują prace plastyczne  o przeczytanych książkach, które zostaną zaprezentowane na okolicznościowej wystawie.

4.    TERMIN PROJEKTU: XI 2016– V 2017

5.    OSOBY REALIZUJĄCE: A. Duda, A. Trypucka, wychowawcy klas II- III

 

Prezentacja przygotowana przez p. Annę Racką

p

 
« Wstecz

 

 

PLAN LEKCJI

2017/2018

1 8.00 - 8.45
2 8.55 - 9.40
3 9.50 - 10.35
4 10.45 - 11.30
5 11.40 - 12.25
 

przerwa obiadowa

6 12.40 - 13.25
 

przerwa obiadowa

7 13.45 - 14.30
8 14.35 - 15.20
9 15.25 - 16.10

SPRAWDŹ AKTUALNY JADŁOSPIS

NASZEJ STOŁÓWKI

 

BEZPIECZNA +