KORZYŚCI PŁYNĄCE Z ZAJĘĆ TEATRALNYCH

03.05.2016, 20:25, redakcja

Teatr szkolny skupiający uczniów klas młodszych jest atrakcyjną formą zajęć pozalekcyjnych, jest też wyjątkowym środkiem dopełniającym edukację szkolną. Zabawa w teatr sprawia dzieciom wiele radości, a ich umiejętne prowadzenie może spełniać ważną rolę terapeutyczną.

   


Wychowawca – opiekun grupy – ma możliwość szerokiego oddziaływania na dziecko i kształtowanie jego osobowości. Podczas zajęć teatralnych nauczyciel nie ocenia, lecz akceptuje, szanuje prawo dziecka do odrębności i niepowtarzalności. Zachęca je do wspólnej zabawy, do przeżycia przygody, dzięki czemu zaspokaja jego potrzeby oraz uwrażliwia na piękno i dobro własne, innych ludzi i świata.

 

Szkolne koło teatralne prowadzę od 18 lat. Utworzenie grupy teatralnej zaproponowała mi pani dyrektor, Elżbieta Wąsik. Jako początkujący nauczyciel bez żadnego doświadczenia przyjęłam tę propozycję z pewnym oporem. Zaproponowałam swoim uczniom przygotowanie jasełek i spotkałam się z ogromnym entuzjazmem nie tylko ze strony dzieci, ale również ich rodziców. Dzięki wspólnej pracy całego zespołu nasz debiut okazał się sukcesem. Potem były kolejne występy poprzedzone ciężką pracą i wielka radość wszystkich członków zespołu.
Głównym celem moich działań jest rozwijanie zainteresowań wychowanków oraz zagospodarowanie ich czasu wolnego. Podstawową zasadą „mojego teatru” jest to, że aktorami są wszystkie dzieci uczące się mojej klasie, te zdolne i te mniej zdolne, z piękną dykcją i z wadami wymowy, zdrowe i z niepełnosprawnością, nieśmiałe i nadpobudliwe, z zaburzeniami zachowania i trudnościami w nawiązywaniu relacji rówieśniczych, z różnymi deficytami – po prostu każdy uczeń, który oczywiście wyraża chęć współpracy. Pragnę pokazać moim wychowankom, że są dla mnie bardzo ważni bez względu na to, jacy są i jakie ograniczenia posiadają, dzięki czemu rozwijam potencjał twórczy każdego z nich. Od tej pory tworzymy jeden zespół, w którym obowiązuje zasada „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”, w ten sposób mali aktorzy uczą się odpowiedzialności i współdziałania w grupie.
Plan pracy teatru obejmuje część teoretyczną (poznawanie i poszerzanie wiedzy o teatrze) i część warsztatową (zabawę w teatr). Uczestnicy kółka zapoznają się z dziejami teatru, jego rodzajami, zasadami zachowania się w teatrze. Zajęcia warsztatowe to ćwiczenia-zabawy w obszarze komunikacji językowej (ćwiczenia dykcyjne, logopedyczne, oddechowe, gimnastyka twarzy, sposoby przezwyciężania stresu), w obszarze gry scenicznej (ćwiczenia doskonalące pamięć i pobudzające wyobraźnię, ćwiczenia gestykulacji, ruchu scenicznego, gry dramowe, scenki sytuacyjne, ćwiczenia pantomimiczne), w obszarze pracy nad tekstem i pracy nad przygotowaniem sztuki.
Udział moich wychowanków w pracy w poszczególnych obszarach rozwija ich wrażliwość estetyczną, aktywność twórczą, kształtuje pozytywne nawyki, rozwija je intelektualnie, wzbogaca ich świat nowymi treściami, poszerza słownictwo, rozwija logiczne myślenie, kształci pamięć i uwagę. Bardzo często zdarza się, że wystawiana sztuka przenosi dziecko w inny świat, świat, w którym może zdarzyć się wszystko, świat, który kompensuje dziecku braki, niedostatki czy lęki świata rzeczywistego, w którym ono żyje. Pokonanie przez dziecko swoich własnych lęków, słabości umożliwia mu ukształtowanie pozytywnego obrazu siebie, podniesienia swojej samooceny. „Jeśli dziecku udaje się opanować długi tekst, pokonać lęk przed występem publicznym, jeśli uzyska sympatię widzów, zdobywa w ten sposób wiarę, że poza sceną też może się udać. Aprobata dorosłych oraz rówieśników, może stanowić czynnik silnie motywujący do podejmowania działań wymagających długotrwałego wysiłku, pokonywania trudności. W ten sposób teatr jest szansą na modelowanie pożądanych cech - cierpliwości, wytrwałości, pokory, inicjatywy, organizacji czasu, współpracy”.
Praca z cały zespołem klasowym to dla mnie duże wyzwanie. Staram się, aby na naszych zajęciach panowała miła atmosfera, aby wszyscy czuli się bezpiecznie i swobodnie. Dbam, żeby zabawa w teatr była szansą zaspokojenia podstawowych potrzeb: ruchu, aktywności, akceptacji, przynależności do grupy, spełnienia.

Podczas przydzielania ról biorę pod uwagę możliwości uczniów, predyspozycje oraz potrzeby rozwojowe, doceniam wysiłek każdego z moich aktorów, umiejętnie zachęcam i rozbudzam zainteresowania, a dodatkowo jako reżyser rozwijam siebie i cały zespół, ciągle poszukując nowych pomysłów. Moi uczniowie stanowią dla mnie źródło satysfakcji, podziwiam ich za odwagę na scenie, za odpowiedzialność i determinację, za pokonywanie swoich słabości. Ich radość i niesłabnąca chęć współpracy motywują mnie do dalszej pracy.


Agnieszka Dziemiańczyk


Literatura:
Lucyna Bakiera „Dziecko jako twórca. Znaczenie sztuki teatralnej dla rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży” w: Forum Oświatowe 2007 nr 2
Z. Baran „Terapeutyczna funkcja sztuki a osobowość dziecka” w: Wychowanie w Przedszkolu” 1996

artykuł Agaty Tyras "Terapeutyczn rola teatrzyku szkolnego - z doświadczenia opiekuna grupy teatralnej"

 


  

 
« Wstecz

 

 

PLAN LEKCJI

2017/2018

1 8.00 - 8.45
2 8.55 - 9.40
3 9.50 - 10.35
4 10.45 - 11.30
5 11.40 - 12.25
 

przerwa obiadowa

6 12.40 - 13.25
 

przerwa obiadowa

7 13.45 - 14.30
8 14.35 - 15.20
9 15.25 - 16.10

SPRAWDŹ AKTUALNY JADŁOSPIS

NASZEJ STOŁÓWKI

 

BEZPIECZNA +