KĘTRZYN W OCZACH DZIECKA

03.10.2017, 08:28, redakcja

Zaprasamy do udziału uczniów naszej szkoły z:  klas I - VII i II - III gimnazjum w miejskim konkursie plastycznym pt. KĘTRZYN W OCZACH DZIECKA ...


Cele konkursu:

- kształtowanie pozytywnego stosunku do swojej miejscowości, ukazania piękna rodzinnego miasta,

- prezentacja w formie plastycznej wybranych zabytków, urokliwych miejsc, związanych z miejscem zamieszkania

1.Konkurs adresowany jest dla uczniów:

Klas I – III

Klas IV- VII

Klas II – III gimnazjum

2. Technika

Praca plastyczna może być wykonana dowolną techniką plastyczną, płaską               w formacie A3. Nie będą brane pod uwagę prace wykonane z materiałów sypkich.

3. Termin

Prace należy składać do 27 października 2017r.  do p. S. Szymańskiej sala 23  lub p. S. Biegańskiego.

4. Na odwrocie pracy należy podać następujące dane: imię i nazwisko wykonawcy, wiek, klasa, nazwa i adres placówki, telefon, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.

Sylwia Szymańska

 
« Wstecz

 

 

 

PLAN LEKCJI

2017/2018

1 8.00 - 8.45
2 8.55 - 9.40
3 9.50 - 10.35
4 10.45 - 11.30
5 11.40 - 12.25
 

przerwa obiadowa

6 12.40 - 13.25
 

przerwa obiadowa

7 13.45 - 14.30
8 14.35 - 15.20
9 15.25 - 16.10

SPRAWDŹ AKTUALNY JADŁOSPIS

NASZEJ STOŁÓWKI

 

BEZPIECZNA +