EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

21.09.2016, 09:16, redakcja


Pierwsza edycja Europejskiego Dnia Języków, Zorganizowana w 2001 roku wspólnie przez Radę Europy oraz Unię Europejską, odniosła ogromny sukces, wzbudzając zainteresowanie milionów ludzi w 45 uczestniczących w tym wydarzeniu krajach. W ramach obchodów Dnia Języków podnoszono zalety językowej różnorodności Europy oraz propagowano uczenie się języków.

Pierwsza edycja Europejskiego Dnia Języków, Zorganizowana w 2001 roku wspólnie przez Radę Europy oraz Unię Europejską, odniosła ogromny sukces, wzbudzając zainteresowanie milionów ludzi w 45 uczestniczących w tym wydarzeniu krajach. W ramach obchodów Dnia Języków podnoszono zalety językowej różnorodności Europy oraz propagowano uczenie się języków.

Sukces pierwszej edycji zachęcił Radę Europy do ustanowienia 26 września Europejskim Dniem Języków, który od tej pory obchodzony jest corocznie. Podstawowe cele Europejskiego Dnia Języków to:
1. Ukazanie opinii publicznej znaczenia uczenia się i nauczania języków, jak również konieczności urozmaicania oferty językowej w celu szerzenia idei wielojęzyczności oraz porozumienia pomiędzy różnymi kulturami;
2. promowanie różnorodności kulturowej i językowej Europy jako bogactwa, które należy rozwijać i pielęgnować;
3. propagowanie uczenia się języków przez całe życie: zarówno w szkole, jak i poza nią, w celu kontynuacji nauki, jak i na potrzeby kariery zawodowej, zwiększenia mobilności czy też dla własnej przyjemności lub udziału w wymianie międzynarodowej.


Czy wiecie, że…?
– dziesięć ciekawostek o językach.
1. Na świecie jest dziś między 6000 a 7000 języków; używa ich 7 miliardów ludzi, zamieszkałych na terenie 189 państw.
2. W samej Europie funkcjonuje około 225 rodzimych języków, co stanowi mniej więcej 3% liczby wszystkich języków świata.
3. Najwięcej ze wszystkich języków świata funkcjonuje na terenie Azji i Afryki.
4. Co najmniej połowa światowej populacji jest dwu- lub wielojęzyczna.
5. W codziennym życiu Europejczycy coraz częściej mają do czynienia z językami obcymi. Istnieje zatem potrzeba wzbudzenia wśród obywateli Europy większego zainteresowania językami obcymi.
6. Zakres słownictwa wielu języków obejmuje 50 000 lub więcej słów, lecz poszczególni użytkownicy języków zazwyczaj znają i wykorzystują ledwie ułamek całkowitego zasobu słów – w codziennych rozmowach ludzie cały czas stosują te same kilkaset słów.
7. Języki pozostają ze sobą w nieustającej interakcji, wpływając na siebie wzajemnie na wiele sposobów: język angielski czerpał niegdyś liczne zapożyczenia wyrazów i sformułowania z innych języków, dzisiaj zaś języki europejskie zapożyczają wiele słów z języka angielskiego.
8. W pierwszym roku życia dziecko wydaje szeroką gamę dźwięków: w końcu pierwszego roku życia pojawiają się pierwsze zrozumiałe słowa; w wieku trzech lat dziecko formułuje zdania złożone, a w wieku lat pięciu dysponuje już zasobem kilku tysięcy słów.
9. Język ojczysty to zazwyczaj język, który znamy najlepiej i najczęściej z niego korzystamy. . Istnieją jednak osoby „doskonale dwujęzyczne”, które potrafią posługiwać się równie biegle dwoma językami. Zazwyczaj jednak osoby dwujęzyczne nie wykazują się idealną biegłością w obu językach.
10. Wielojęzyczność niesie liczne korzyści: ułatwia uczenie się kolejnych języków, wpływa pozytywnie na proces myślenia i sprzyja kontaktom z innymi ludźmi i kulturami.

Jeżeli chcesz wiedzieć jak brzmi słowo „Cześć” w różnych językach świata zapraszamy tu:
http://edl.ecml.at/LanguageFun/Hello/tabid/1876/language/Default.aspx

 

Mariola Korneluk

 
« Wstecz

 

 

PLAN LEKCJI

2017/2018

1 8.00 - 8.45
2 8.55 - 9.40
3 9.50 - 10.35
4 10.45 - 11.30
5 11.40 - 12.25
 

przerwa obiadowa

6 12.40 - 13.25
 

przerwa obiadowa

7 13.45 - 14.30
8 14.35 - 15.20
9 15.25 - 16.10

SPRAWDŹ AKTUALNY JADŁOSPIS

NASZEJ STOŁÓWKI

 

BEZPIECZNA +