DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

16.09.2015, 12:33, redakcja

Świetlica jest integralną częścią szkoły i jej działalność stanowi przedłużenie pracy dydaktyczno-wychowawczej. Do najważniejszych zadań należą: zapewnienie wychowankom stałej opieki, umożliwienie im swobodnej zabawy, rozrywki, stworzenie warunków do nauki własnej i odpoczynku oraz dbanie o właściwą atmosferę, zbliżoną do atmosfery domu rodzinnego.


      Realizując założone cele, wychowawcy nie opierają swej działalności na sztywnym programie, lecz starannie dobierają formy i metody pracy, kierując się zasadą, że wszystkie działania mają na celu wszechstronny rozwój dziecka.
Najczęściej organizowane zajęcia to:
1. techniczne - prace z papieru, bibuły, kartonu, tektury, z materiału przyrodniczego (liście, szyszki, kasztany, żołędzie, owoce, nasiona roślin)
2. plastyczne – rysowanie, malowanie, wycinanki i wydzieranki, lepienie z plasteliny, gliny, modeliny, masy solnej
3. rekreacyjne na wolnym powietrzu
4. z wychowania fizycznego  -  gry i zabawy ruchowe, gry terenowe, gry zręcznościowe
5. umuzykalniające - słuchanie muzyki, śpiewanie piosenek, zabawy inscenizowane z elementami ruchu
6. artystyczne - inscenizowanie baśni i innych utworów literackich, recytacja wierszy, dramy
7. czytelnicze - czytanie książek, opowiadanie, ilustracje, zgaduj-zgadule

     Tak bogata oferta umożliwia rozwijanie indywidualnych zainteresowań dzieci, stwarza okazję do prezentowania przez nich własnych zainteresowań i uzdolnień, a także kształtuje w nich wrażliwość i aktywność estetyczną.
 

 
« Wstecz

 

 

PLAN LEKCJI

2017/2018

1 8.00 - 8.45
2 8.55 - 9.40
3 9.50 - 10.35
4 10.45 - 11.30
5 11.40 - 12.25
 

przerwa obiadowa

6 12.40 - 13.25
 

przerwa obiadowa

7 13.45 - 14.30
8 14.35 - 15.20
9 15.25 - 16.10

SPRAWDŹ AKTUALNY JADŁOSPIS

NASZEJ STOŁÓWKI

 

BEZPIECZNA +