CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

04.01.2017, 16:16, redakcja

Kierując się znanym powiedzeniem: "Cudze chwalicie, swego nie znacie", panowie Andrzeje Hapoński i Kliszewicz założyli Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze. Chcieli przede wszystkim popularyzować wśród uczniów turystykę jako jedną z form aktywnego spędzania wolnego czasu oraz zarazić ich swoją pasją.


Koło Turystyczno-Krajoznawcze od początku powstania skupiało uczniów klas starszych, którzy uczestniczyli w rajdach organizowanych przez PTTK i LOK w Kętrzynie. Ponadto opiekunowie koła organizowali rajdy według własnych pomysłów. Oprócz wyjazdów rowerowych często środkiem lokomocji był pociąg. Dojeżdżali do wybranej stacji na trasie Kętrzyn - Giżycko i dalej pieszo pokonywali trasę, podziwiając piękne tereny Mazur. Gdy czynna jeszcze była linia kolejowa Kętrzyn - Węgorzewo, umawiali się z maszynistą i konduktorem na przystanek "na żądanie" w Wilczym Szańcu, tam zwiedzali Kwaterę Hitlera, a po posiłku przy ognisku czekali na pociąg z Węgorzewa.

Organizując wypady za miasto, organizatorzy szkolnej turystyki wiedzieli, że aktywność i ruch podczas spacerów, wycieczek, rajdów spełnia bardzo istotną funkcję w życiu każdego człowieka, a życiu dzieci i młodzieży szczególnie. Przede wszystkim uczą się oni orientacji w bliższym i dalszym otoczeniu, a to z kolei wpływa korzystnie na rozwój umiejętności radzenia sobie w życiu i ma duże znaczenie dla samodzielnego poruszania się. Ponadto prowadzący pragną, aby młodzi ludzie byli zdrowsi oraz mieli poczucie tożsamości z własnym miastem i jego najbliższą okolicą.

Dlatego właśnie rozwijali wśród uczniów zainteresowania turystyczne i krajoznawcze, przybliżali im obiekty historyczne i przyrodnicze Kętrzyna i jego okolic, tradycję, kulturę oraz pogłębiali wiedzę o regionie, popularyzowali taką formę wypoczynku jak turystyka piesza i rowerowa, wyrabiali nawyk aktywnego spędzania wolnego czasu, promowali zdrowy styl życia.

Cele i zadania szczegółowe:

Poznawanie obiektów przyrodniczych i kulturowych o dużych walorach poznawczych, pogłębianie wiedzy o własnym regionie, dziedzictwie kulturowym regionu, tradycji, zabytkach kultury i historii, wytwarzanie bliskich więzi ze środowiskiem regionu poprzez piesze wędrówki, organizowanie konkursów o tematyce regionalnej, upowszechnianie form aktywnego wypoczynku i podnoszenie sprawności fizycznej, redagowanie gazetki ściennej przybliżającej uczniom najciekawsze zakątki naszego regionu, organizacja wycieczek oraz aktywne w nich uczestniczenie, wdrażanie do przestrzegania zasad ochrony przyrody, propagowanie zachowań proekologicznych.

 
« Wstecz

 

 

PLAN LEKCJI

2017/2018

1 8.00 - 8.45
2 8.55 - 9.40
3 9.50 - 10.35
4 10.45 - 11.30
5 11.40 - 12.25
 

przerwa obiadowa

6 12.40 - 13.25
 

przerwa obiadowa

7 13.45 - 14.30
8 14.35 - 15.20
9 15.25 - 16.10

SPRAWDŹ AKTUALNY JADŁOSPIS

NASZEJ STOŁÓWKI

 

BEZPIECZNA +