BEZPIECZNI NA DRODZE Szkoła Podstawowa nr1 w Kętrzynie

BEZPIECZNI NA DRODZE

31.05.2010, 11:11, redakcja

Program zajęć dla dzieci z klas I-III opracowany przez Andrzeja Hapońskiego,

realizowany w roku szkolnym 2009/2010


Założenia ogólne: Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci na drodze to ciągła edukacja dzieci w tej tematyce. Uczulenie ich na potrzebę przestrzegania zasad i przepisów odnoszących się do użytkowników dróg. Temu właśnie były poświęcone zajęcia – BEZPIECZNI NA DRODZE.


Cele:

-  bezpieczeństwo dzieci na drodze;
- poszerzenie wiadomości dotyczących przepisów ruchu drogowego i udzielania pierwszej pomocy;
-  propagowanie wśród dzieci bezpiecznego korzystania z dróg, przestrzeganie zasad i przepisów obowiązujących ich użytkowników;
-  wzbudzenie u dzieci poczucia odpowiedzialności za siebie i innych współuczestników ruchu drogowego;
-  doskonalenie umiejętności jazdy rowerem;
-  aktywne i zdrowe wykorzystanie czasu wolnego.

Zajęcia odbywały się w systemie pozalekcyjnym - godzina tygodniowo w każdy piątek. Miejsce spotkań z grupą uzależnione było od tematu zajęć (głównie świetlica szkolna, sala komputerowa, miasteczko ruchu drogowego przy ZS nr 1 w Kętrzynie oraz boisko szkolne lub sala gimnastyczna).

Zajęcia obejmowały zarówno teorię, jak i praktykę. W ramach zajęć teoretycznych uczniowie ugruntowali i poszerzyli wiedzę związaną z przepisami ruchu drogowego dotyczących pieszych, rowerzystów oraz wiadomości dotyczące udzielania pierwszej pomocy. Natomiast zajęcia o charakterze praktycznym poświęcono doskonaleniu umiejętności jazdy rowerem, wykorzystaniu wiedzy z przepisów ruchu drogowego w praktyce oraz ćwiczeniom w udzielaniu pierwszej pomocy.

 
« Wstecz

 

 

PLAN LEKCJI

2017/2018

1 8.00 - 8.45
2 8.55 - 9.40
3 9.50 - 10.35
4 10.45 - 11.30
5 11.40 - 12.25
 

przerwa obiadowa

6 12.40 - 13.25
 

przerwa obiadowa

7 13.45 - 14.30
8 14.35 - 15.20
9 15.25 - 16.10

SPRAWDŹ AKTUALNY JADŁOSPIS

NASZEJ STOŁÓWKI

 

BEZPIECZNA +