A MOŻE POCZYTAM?

05.10.2017, 08:32, redakcja

Projekt czytelniczy „A może poczytam ?” stwarza uczniowi szansę poznawania świata książki i rozwoju zainteresowań czytelniczych.  Pomocny w tym będzie księgozbiór biblioteki szkolnej wzbogacony w ostatnim czasie o książki atrakcyjne dla dzieci i młodzieży zakupione z funduszy projektu ,,Książki naszych marzeń” oraz Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa...


 

Projekt „A może poczytam ?” stwarza uczniowi szansę poznawania świata książki i rozwoju zainteresowań czytelniczych.  Pomocny w tym będzie księgozbiór biblioteki szkolnej wzbogacony w ostatnim czasie o książki atrakcyjne dla dzieci i młodzieży zakupione z funduszy projektu ,,Książki naszych marzeń” oraz Narodowego Proramu Rozwoju Czytelnictwa.

Przyjęte w nim założenia mają sprzyjać wszechstronnemu rozwojowi dziecka, szczególnie rozwijaniu postaw czytelniczych, umiejętności słuchania i koncentracji. Zaproponowane lektury wybrane przez nauczyciela języka polskiego w uzgodnieniu z nauczycielami biblioteki mają za zadanie kształtowanie w dzieciach poczucia pewności siebie, respektowanie norm i zasad społecznych oraz odnajdywanie wartości moralnych, takich jak: dobro, piękno, sprawiedliwość, szacunek i prawda.

Projekt „A może poczytam?” realizowany będzie w roku szkolnym 2017/18. Udział w programie wezmą uczniowie klas IV – VII podczas zajęć z nauczycielami języka polskiego    i  biblioteki.

 

2.    CEL PROJEKTU

  1. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów
  2. Promocja literatury i czytelnictwa wśród uczniów.

Założeniem projektu jest rozbudzenie motywacji do czytania; poznanie konkretnych pozycji książek, lektur, zagadnień bibliotecznych; rozwijanie aktywności i ciekawości związanej ze światem książki; rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie; wspomaganie rozwoju emocjonalnego i moralnego dzieci

 

3.    METODY I FORMY PRACY

   Zajęcia prowadzone są przede wszystkim metodami aktywizującymi, umożliwiającymi uczniom aktywne doświadczanie i przeżywanie.
 

   Formy pracy:

   Wszelkie metody powinny być wspierane przez odpowiednio dobrane formy pracy inicjujące aktywność dzieci

 

Dla potrzeb programu stosuje się wszystkie formy pracy:

   praca w grupach,

   praca w zespołach zadaniowych,

   praca zbiorowa z całą grupą,  

 

4.    FAZY PROJEKTU

A)    Wybór literatury dokonany przez wychowawcę klasy i nauczyciela bibliotekarza

B)    Analiza na lekcjach

C)    Wykonanie pracy literackiej w dowolnej formie i ocena przez nauczycieli

D)    Zamieszczenie najciekawszych prac na stronie internetowej szkoły

 

Klasy IV – ZACZAROWANA AKADEMIA

KLASY V – OGRÓD MARZEŃ

Klasy VI – CZYTAJ I GOTUJ

Klasy VII – CZYTAJ I NAPISZ RECENZJĘ

 

W każdej klasie planowane jest omówienie przynajmniej jednej książki. Doboru książek dokonuje nauczyciel języka polskiego w uzgodnieniu z nauczycielami biblioteki.

Na zakończenie projektu dzieci przygotują prace plastyczne  o przeczytanych książkach, które zostaną zaprezentowane na okolicznościowej wystawie.

 

5.    TERMIN PROJEKTU: X 2017– II 2018

 

6.    OSOBY REALIZUJĄCE: A. Trypucka, A. Duda,  nauczyciele języka polskiego

 

 
« Wstecz

 

 

PLAN LEKCJI

2017/2018

1 8.00 - 8.45
2 8.55 - 9.40
3 9.50 - 10.35
4 10.45 - 11.30
5 11.40 - 12.25
 

przerwa obiadowa

6 12.40 - 13.25
 

przerwa obiadowa

7 13.45 - 14.30
8 14.35 - 15.20
9 15.25 - 16.10

SPRAWDŹ AKTUALNY JADŁOSPIS

NASZEJ STOŁÓWKI

 

BEZPIECZNA +