2014/2015-2015/2016

26.11.2015, 20:05, redakcja

"ENGLISH - MY JOY"

Program języka angielskiego dla najmłodszych, opracowany we wrześniu 2014 r. przez p. Alicję Rudzińską i kontynuowany w roku szkolnym 2015/2016.


Założeniem programu jest oswojenie uczniów z melodyjnością, brzmieniem i strukturą języka angielskiego. Słuch małych dzieci jest nader wrażliwy, umysł niezwykle chłonny, a narządy mowy na tyle elastyczne, że już po odpowiedniej ilości powtórzeń zdolne są do poprawnego odtworzenia obcych słów. Nauka języka angielskiego opiera się na idei rozumienia i konwersacji. Przy zachęcaniu dzieci do nauki i wypowiedzi ustnych nie należy zapomnieć o wrażliwości, a co za tym idzie, nie wywierać presji ani przymusu. Dla pierwszoklasistów nauka języka obcego stanowi przygodę. Uczniowie są zatem otwarci na nowe wyzwania, nie boją się popełniać błędów. Rozwijanie znajomości języka odbywa się poprzez gry, zabawy, odgrywanie scenek sytuacyjnych, śpiewanie piosenek i rymowanek. Dzieci chętnie uczestniczą w zabawach, wykazując przy tym niezwykłą kreatywność. Ponadto koncentracja uwagi, możliwość zapamiętywania oraz logicznego myślenia mają doskonały wpływ na rozwój intelektualny i emocjonalny. Priorytetem w nauczaniu języka angielskiego na etapie wczesnoszkolnym jest osłuchanie uczniów z językiem obcym i stworzenie w ten sposób bazy do rozwoju umiejętności mówienia. W programie ujęty został rozwój sprawności słuchania, kompetencji komunikacyjnych, a zarazem znajomość leksyki. Dzieci zadają pytania, chcą podzielić się własnymi doświadczeniami i opiniami. Ponadto słuchają piosenek i odgrywają treści za pomocą gestów. Wszystko to służy jeszcze większej mobilizacji do nauki języka angielskiego w przyszłości. Ze względu na wiek uczniów pierwszy etap nauczania polega na rozwijaniu umiejętności rozumienia ze słuchu i reagowania na język gestem lub słowem. Uczeń powinien rozumieć sens prostych zwrotów lub dialogów, rozumieć materiał wprowadzany na lekcjach. Drugim etapem jest nabywanie umiejętności mówienia. Uczeń powtarza pojedyncze wyrazy, następnie zwroty i pełne zdania. Recytuje wierszyki, śpiewa piosenki i rymowanki, odgrywa scenki.Alicja Rudzińska
 

 
« Wstecz

 

 

PLAN LEKCJI

2017/2018

1 8.00 - 8.45
2 8.55 - 9.40
3 9.50 - 10.35
4 10.45 - 11.30
5 11.40 - 12.25
 

przerwa obiadowa

6 12.40 - 13.25
 

przerwa obiadowa

7 13.45 - 14.30
8 14.35 - 15.20
9 15.25 - 16.10

SPRAWDŹ AKTUALNY JADŁOSPIS

NASZEJ STOŁÓWKI

 

BEZPIECZNA +