2008/2009-2010/2011 Szkoła Podstawowa nr1 w Kętrzynie

2008/2009-2010/2011

24.11.2008, 10:14, redakcja

PRZYGODA Z TEATREM

Z myślą o swoich podopiecznych, uczniach klas 1-3, pani Agnieszka Dziemiańczyk napisała innowację pedagogiczną pt. „Przygoda z teatrem”. Autorka zaproponowała skuteczną i atrakcyjną formę pracy z uczniem – samodzielną i grupową. Program pozwolił na rozwój ucznia w trzech obszarach – umiejętności, wiedzy i kształtowanych postaw. 


Uczniowie klasy objęci programem przez 3 lata powoli przyswajali podstawową wiedzę z zakresu edukacji teatralnej.

Realizacja programu odbywała się na zajęciach zintegrowanych (niektóre treści oparte były o program edukacji wczesnoszkolnej wyd. Nowa Era), a także na zajęciach pozalekcyjnych (koło teatralne) oraz w systemie pozaszkolnym (wycieczki do teatru, lekcje w teatrze, udział w przedstawieniach teatralnych).

Podczas zajęć dzieci poznawały, czym jest teatr. Na podstawie czytanych utworów literackich, bajek, tworzyły własny scenariusz. Przygotowywały przedstawienia, które potem prezentowały społeczności szkolnej, rodzicom, dziadkom, promowały swoją szkołę w środowisku lokalnym, brały udział w przeglądach, festiwalach. Zabawa w teatr dała uczniom okazję wejścia w rolę, wyzwalała twórcza postawę, kształtowała poczucie odpowiedzialności nie tylko za swoje dokonania, ale i efekty pracy całego zespołu. Wspólnym działaniom towarzyszyła troska o kulturę żywego słowa, poprawa dykcji, likwidowanie błędów wymowy. Edukacja teatralna pozwoliła włączyć w aktywność dzieci akcenty plastyki, muzyki, tańca. To mieszanka różnych dziedzin sztuki, w której każdy znalazł coś dla siebie. Uczniowie brali udział w lekcjach teatralnych, które przybliżyły im pracę teatru. Miały możliwość obejrzenia teatru od kulis, poznały budowę sceny, garderobę, charakter pracy pracowników technicznych ( współpraca z Teatrem Lalek w Olsztynie, Teatrem Stefana Jaracza w Olsztynie Teatrem Dramatycznym w Elblągu oraz Teatrem Muzycznym w Gdyni ).

      

Autor programu: Agnieszka Dziemiańczyk

 
« Wstecz

 

 

PLAN LEKCJI

2017/2018

1 8.00 - 8.45
2 8.55 - 9.40
3 9.50 - 10.35
4 10.45 - 11.30
5 11.40 - 12.25
 

przerwa obiadowa

6 12.40 - 13.25
 

przerwa obiadowa

7 13.45 - 14.30
8 14.35 - 15.20
9 15.25 - 16.10

SPRAWDŹ AKTUALNY JADŁOSPIS

NASZEJ STOŁÓWKI

 

BEZPIECZNA +