działalność opiekuńczo - wychowawcza Szkoła Podstawowa nr1 w Kętrzynie

PROGRAM PROFILAKTYKI

21.01.2009, 10:16 , redakcja | Liczba odwiedzin: 1163

Zachęcamy do zapoznania się z nowym PROGRAMEM PROFILAKTYKI.

Cały artykuł...

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

16.09.2015, 12:33 , redakcja | Liczba odwiedzin: 1202

Świetlica jest integralną częścią szkoły i jej działalność stanowi przedłużenie pracy dydaktyczno-wychowawczej. Do najważniejszych zadań należą: zapewnienie wychowankom stałej opieki, umożliwienie im swobodnej zabawy, rozrywki, stworzenie warunków do nauki własnej i odpoczynku oraz dbanie o właściwą atmosferę, zbliżoną do atmosfery domu rodzinnego.

Cały artykuł...

AGRESJI MÓWIMY STOP!

01.03.2013, 11:00 , redakcja | Liczba odwiedzin: 396

Dzieci, uczestnicząc w życiu społecznym szkoły, napotykają wiele nowych i trudnych sytuacji oraz zadań. Bezpośrednią reakcją na te trudności jest reakcja agresywna, tj. bicie, przewracanie, kłótnie, przezywanie, wyśmiewanie i izolowanie. Świadome, ukierunkowane przezwyciężanie pedagogicznymi środkami agresji i wybuchów złości jest niezwykle potrzebne. Nie chodzi o odzwyczajanie dzieci od ich wyrażania. Wściekłość jest stanem wysokiego wewnętrznego napięcia, który zawsze będzie występował. Kto wciąż trzyma w ryzach swoje uczucia, traci swoją żywotność i nie daje otoczeniu najmniejszej szansy do zareagowania. Kto chce żyć w zgodzie z innymi, musi się nauczyć kłócić. Jest to bardzo ważne.

To skłoniło nauczycieli do napisania programu i zorganizowania zajęć pozalekcyjnych mających charakter profilaktyczny.

Cały artykuł...

USŁYSZEĆ ŚWIAT WOKÓŁ NAS

31.12.2012, 11:02 , redakcja | Liczba odwiedzin: 349

Występujące w środowisku niepożądane lub szkodliwe odgłosy określamy mianem hałasów. Hałasem nazywamy w mowie potocznej każdy przeszkadzający dźwięk, który wywołuje niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka. Wpływ hałasu na organizm ludzki jest różny, lecz przede wszystkim atakuje układ nerwowy, powodując zakłócenia równowagi emocjonalnej, stan napięcia i niepokoju. Szkodliwość hałasu należy od jego natężenia i częstotliwości, ale i długotrwałości działania.
Hałas w warunkach szkolnych jest praktycznie nie do uniknięcia, można jednak podjąć działania zmierzające do częściowego wyeliminowania szkodliwych dla nas odgłosów. Stąd program profilaktyczny „USŁYSZEĆ ŚWIAT WOKÓŁ NAS…” realizowany w okresie 5.10.2012 – 21.12.2012.

Cały artykuł...

BEZPIECZNI NA DRODZE

31.05.2010, 11:11 , redakcja | Liczba odwiedzin: 408

Program zajęć dla dzieci z klas I-III opracowany przez Andrzeja Hapońskiego,

realizowany w roku szkolnym 2009/2010


Założenia ogólne: Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci na drodze to ciągła edukacja dzieci w tej tematyce. Uczulenie ich na potrzebę przestrzegania zasad i przepisów odnoszących się do użytkowników dróg. Temu właśnie były poświęcone zajęcia – BEZPIECZNI NA DRODZE.

Cały artykuł...

PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY

20.01.2010, 15:48 , redakcja | Liczba odwiedzin: 2018

12 GRUDNIA 2009r. NASTĄPIŁO UROCZYSTE WRĘCZENIE ANIOŁKÓW

„Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem.”
                                                                                                                           Gabriel Garcia Marquez

Cały artykuł...


 

 

PLAN LEKCJI

2017/2018

1 8.00 - 8.45
2 8.55 - 9.40
3 9.50 - 10.35
4 10.45 - 11.30
5 11.40 - 12.25
 

przerwa obiadowa

6 12.40 - 13.25
 

przerwa obiadowa

7 13.45 - 14.30
8 14.35 - 15.20
9 15.25 - 16.10

SPRAWDŹ AKTUALNY JADŁOSPIS

NASZEJ STOŁÓWKI

 

BEZPIECZNA +