BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w projekcie „Bezpieczeństwo w sieci” zorganizowanym przez Digital University i T-Mobile. Zajęcia poprowadził pan Michał Golba z firmy Roboteco.

 

 

Celem zajęć było poprzez zabawę, w przystępny i atrakcyjny sposób uświadomienie zagrożeń, korzystania z sieci. W szczególności:

 •  Uświadomienie uczniów o zagrożeniu przechwytywania danych z komputera;
 •  Uświadomienie o możliwości monitorowania naszych ruchów w sieci;
 •  Uświadomienie uczestników zajęć o zagrożeniach jakie niesie otwieranie podejrzanych plików;
 •  Pokazanie negatywnych skutków udostępniania w sieci zdjęć ośmieszających nas lub innych.

Uczniowie w grupach pracowali przy komputerach, podczas pracy prowadzący mógł przechwytywać kursor danego komputera. (zagrożenie monitorowania) Kolejnym zadaniem było zapisanie stworzonego obrazu i ukrycie go na komputerze np. w trudno dostępnym folderze. Następnie prowadzący objaśnił na swoim komputerze w jaki sposób możemy dostać się na dyski innych komputerów w sieci. Ogłosił też konkurs polegający na odnalezieniu wszystkich obrazków i skopiowaniu ich na swój komputer. (zagrożenie przechwytywania plików)
Kolejny konkurs to poszukiwanie pliku „zdjęcie” na komputerze prowadzącego. Plik „zdjęcie” to ośmieszające zdjęcie prowadzącego np. mężczyzna w damskim stroju. (skutki umieszczania zdjęć ośmieszających)
I ostatnie zadanie – odnalezienie na komputerze prowadzącego plików z atrakcyjnymi ikonami i napisami typu „wygrałeś”, „otwórz to”, „niespodzianka”. To aplikacje flashowe, po otwarciu których wyświetlał się czarny ekran z napisami „wirsu!!! Komputer został zablokowany” (zagrożenie podejrzanych plików)
Zajęcia bardzo podobały się uczniom.

foto...

CYFROWA SZKOŁA to rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Program opiera się na założeniu, że jednym z podstawowych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym, oraz że rozwój kompetencji uczniów powinien dokonywać się w szkole poprzez działania kompetentnych nauczycieli, świadomych korzyści edukacyjnych z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zastosowanie TIK w edukacji przyczyni się także do rozwoju nieformalnych form kształcenia i samokształcenia uczniów i nauczycieli oraz przygotuje ich do udziału w procesie uczenia się przez całe życie.

KODEKS TIK
Szkoła Podstawowa nr1 im. F. Nowowiejskiego


TIK wykorzystujemy na lekcjach, zajęciach pozalekcyjnych oraz w domu. Z zasobów TIK korzystamy bezpiecznie i rozsądnie.

 1. Zabronione jest obrażanie uczuć innych użytkowników przez wysyłanie niegrzecznych listów, wiadomości oraz zdjęć oraz publikowanie w Internecie rzeczy, którymi możemy wyrządzić komuś krzywdę.
 2. Nie umawiamy się z nieznajomymi (na „czatach”) nie podajemy swoich danych. W miarę możliwości nie korzystamy z „czatów”.
 3. W komputerach nie przechowujemy plików o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami moralnymi.
 4. Nie instalujemy w szkolnych komputerach oprogramowania przyniesionego z zewnątrz.
 5. Nie posługujemy się tekstami z Internetu, korzystając z polecenia „kopiuj-wklej”. Zawsze zaznaczamy, skąd pochodzi materiał i kto jest jego autorem.
 6. Nie fotografujemy i nie nagrywamy osób, które nie wyraziły na to zgody.
 7. Uczniowie mogą komunikować się z nauczycielami za pomocą Internetu.
 8. Pamiętajmy, że w sieci nie jesteśmy bezkarni i anonimowi.
 9. Nie wchodzimy na strony związane z pornografią, hazardem lub na strony nieznanych i dziwnych stowarzyszeń i organizacji.
 10. Nie ściągamy z sieci plików niewiadomego pochodzenia i nie otwieramy plików przesłanych prze nieznane nam osoby.
 11. Dbamy o bezpieczeństwo i stan techniczny sprzętu komputerowego w szkole.
 12. Nauczyciele i uczniowie wymieniają się adresami stron przy pomocy których można wspomóc sposób uczenia się.
 13. Korzystamy ze stron zaaprobowanych przez osoby dorosłe – rodziców, opiekunów, nauczycieli.
 14. Jeśli ktoś nas dręczy sms-ami lub grozi na czacie, nie bójmy się poinformować osobę dorosła, zaufaną.

e-Learning


 

 

PLAN LEKCJI

2017/2018

1 8.00 - 8.45
2 8.55 - 9.40
3 9.50 - 10.35
4 10.45 - 11.30
5 11.40 - 12.25
 

przerwa obiadowa

6 12.40 - 13.25
 

przerwa obiadowa

7 13.45 - 14.30
8 14.35 - 15.20
9 15.25 - 16.10

SPRAWDŹ AKTUALNY JADŁOSPIS

NASZEJ STOŁÓWKI

 

BEZPIECZNA +