Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego
dyrektor: mgr Janusz Woronowicz
wicedyrektor: mgr Elżbieta Wąsik
ul. Kopernika 12
11-400 Kętrzyn
tel./fax: [089] 751 52 76
e-mail: szkolapodstawowanr1@gmail.com


 

DYREKTOR SZKOŁY - mgr Janusz Woronowicz
przyjmuje interesantów w poniedziałek 10.00 – 15.00

 

SEKRETARZ SZKOŁY: Jolanta Sudenis

SEKRETARIAT CZYNNY
poniedziałek 7.00 – 15.00
wtorek 7.00 – 15.00
środa 7.00 – 15.00
czwartek 7.00 – 15.00
piątek 7.00 – 15.00

PEDAGOG SZKOLNY -  mgr Jolanta Sokołowska


poniedziałek - piatek  8.00 – 14.00

SZKOLNA STRONA INTERNETOWA

ZASADY REDAGOWANIA STRONY Z UDZIAŁEM UCZNIÓW

 

1. Na stronie internetowej serwisu zamieszczamy informacje dotyczące wydarzeń z życia społeczności szkolnej.
2. Proponowane informacje do publikacji należy wysyłać pocztą elektroniczną na adres:
e-mail: szkolapodstawowanr1@gmail.com lub bibliotekajedynka@wp.pl
3. Treść informacji ma być:
- krótka, z opisem wydarzenia i datą
- napisana przy pomocy edytora tekstu
- podpisana imieniem i nazwiskiem autora
- zdjęcia mogą mieć dowolną wielkość
4. Artykuły nie mogą naruszać przepisów prawa i zasad współżycia społecznego.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do skracania, modyfikacji i odrzucenia artykułu ze względu na jego wady merytoryczne lub techniczne.

 

ZASADY REDAGOWANIA STRONY Z UDZIAŁEM NAUCZYCIELI