Kontakt Szkoła Podstawowa nr1 w Kętrzynie


Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego
dyrektor: mgr Janusz Woronowicz
wicedyrektorzy: mgr Barbara Groch, mgr Elżbieta Jadczak 

ul. Kopernika 12
11-400 Kętrzyn
tel./fax: [089] 751 52 76
e-mail: szkolapodstawowanr1@gmail.com


 

SZKOLNA STRONA INTERNETOWA

ZASADY REDAGOWANIA STRONY Z UDZIAŁEM UCZNIÓW

 

1. Na stronie internetowej serwisu zamieszczamy informacje dotyczące wydarzeń z życia społeczności szkolnej.
2. Proponowane informacje do publikacji należy wysyłać pocztą elektroniczną na adres:
e-mail: szkolapodstawowanr1@gmail.com
3. Treść informacji ma być:
- krótka, z opisem wydarzenia i datą
- napisana przy pomocy edytora tekstu
- podpisana imieniem i nazwiskiem autora
- zdjęcia skompresowane, do 20 szt. do jednego artykułu.
4. Artykuły nie mogą naruszać przepisów prawa i zasad współżycia społecznego.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do skracania, modyfikacji i odrzucenia artykułu ze względu na jego wady merytoryczne lub techniczne.

ZASADY REDAGOWANIA STRONY Z UDZIAŁEM NAUCZYCIELI

PRZYPOMNIENIE:

1. Autorem artykułu jest jedna osoba.

2. Artykuł należy dostarczyć do publikacji zgodnie z instrukcją, najpóźniej dwa dni do zdarzeniu.


 


 

 

PLAN LEKCJI

2017/2018

1 8.00 - 8.45
2 8.55 - 9.40
3 9.50 - 10.35
4 10.45 - 11.30
5 11.40 - 12.25
 

przerwa obiadowa

6 12.40 - 13.25
 

przerwa obiadowa

7 13.45 - 14.30
8 14.35 - 15.20
9 15.25 - 16.10

SPRAWDŹ AKTUALNY JADŁOSPIS

NASZEJ STOŁÓWKI

 

BEZPIECZNA +