4

ROZWÓJ ZAINTERESOWAŃ I UZDOLNIEŃ UCZNIÓW ___________________________________________

 

     Od początku istnienia szkoły na jej terenie działały różne organizacje skupiające uczniów i nauczycieli, między innymi harcerstwo. Pierwsza drużyna działała już w 1946 roku i była prowadzona przez Stefanię Biedrzycką.

 

     Harcerze bardzo aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły, często inicjując i organizując akcje oraz imprezy. W jednej z kronik szkolnych czytamy:
[rok szkolny 1972/1973] „Tegoroczne ferie zimowe były inne niż zwykle. Przebiegały one pod hasłem: <W szkole nie tylko pracujemy, ale również odpoczywamy>. Z tą myślą przygotowano wiele ciekawych imprez, które umiliły czas naszym uczniom. […]

Wśród harcerzy powołano Młodzieżowy Sztab Białej Zimy, który powołał do czynu sześć zastępów: Sopelki, Eskimosi, Zimowe Ludki, Śnieguliczki, Hokeiści Łyżwiarze. Zajęcia w tych zastępach były wspaniałe. Na jednej ze zbiórek wykonano piękne laurki z życzeniami noworocznymi, które NIEWIDZIALNA RĘKA rozniosła do skrzynek pocztowych ludzi samotnych”.

 

Na zdjęciu powyżej: Rok 1989 – harcerze z mamą i siostrą „Rudego” – Janka Bytnara zakatowanego przez Niemców w 1943 roku.

Ze szkolnych kronik dowiadujemy się, że w „Jedynce” w kolejnych latach powstawało i prężnie działało wiele drużyn zarówno zuchowych, jak i harcerskich, m.in. 13 Drużyna Zuchowa „Planetki” i 17 Drużyna Zuchowa „Wesoła gromadka”, które w 1975 r. zdobyły laury za swoją działalność.

W latach 1976-1977 drużyny harcerskie i zuchowe prowadziła szczepowa Lidia Janicka, natomiast drużynowa Teresa Kwasiborska aż 12 lat opiekowała się zuchami (1976-1988). W tym okresie działały m.in.: 16 Drużyna Zuchowa „Mazur-skie Promyki”, która w 1976 r. zajęła I miejsce w Zuchowej Olimpiadzie Sporto-wej, 14 Drużyna Zuchowa „Grzybki”, która przyczyniła się do budowy Pomnika – Szpitala Centrum Zdrowia Dziecka w 1977 r., oraz 15 Drużyna Zuchowa „Kwiatki” (1979) i 13 Drużyna Zuchowa „Polne kwiatki” (1980) – zdobywcy tytułu Mistrzowskiej Drużyny Zuchowej.

    O harcerstwie bardzo ciepło wspomina Elżbieta Jadczak – dziś nauczy-cielka historii Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie, w latach osiemdziesiątych uczennica i harcerka:

Związek Harcerstwa Polskiego zawsze prężnie działało w SP1 – istniało wiele drużyn zuchowych i harcerskich, jak np. 13 DH „Łazikowe kaczuchy”, 84 DH „Dą¬browa” czy 43 DH „Zawiszacy”, którą założył w 1984 roku ppor. Harcmistrz Grzegorz Jach. 
Drużynowy Grzegorz Jach „zaraził” uczniów „Jedynki” miłością do harcer-stwa, wpoił im ideały skautingu, uczył zdrowej i mądrej rywalizacji, łączył wiedzę zdobytą na lekcjach i harcerskich zbiórkach.
  


 

 

PLAN LEKCJI

2017/2018

1 8.00 - 8.45
2 8.55 - 9.40
3 9.50 - 10.35
4 10.45 - 11.30
5 11.40 - 12.25
 

przerwa obiadowa

6 12.40 - 13.25
 

przerwa obiadowa

7 13.45 - 14.30
8 14.35 - 15.20
9 15.25 - 16.10

SPRAWDŹ AKTUALNY JADŁOSPIS

NASZEJ STOŁÓWKI

 

BEZPIECZNA +