Wchodzących do Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie wita umieszczone nad wejściem popiersie mężczyzny z długimi kręconymi włosami – jest to wizerunek przedwojennego patrona placówki – Christopha Hippela.

 

CHRISTOPH HIPPEL

 

     Christoph Hippel żył w latach 1690-1735. Był najstarszym synem Melchiora Hippela II – kupca i rastenburskiego burmistrza, który dzięki swojej działalności wybitnie zasłużył się dla miasta.
Christoph, podobnie jak ojciec, zajmował się handlem. Jako młody człowiek opuścił Kętrzyn i wyruszył do Wrocławia, gdzie osiadł na stałe. Do końca jednak swojego życia darzył wielkim sentymentem rodzinne miasto. Nie zapomniał o nim, gdy w 1732 roku sporządzał testament, w którym uczynił zapis, ofiarowując miastu 1000 talarów. Miały one być przeznaczone m.in. na miejscowe szpitale-przytułki oraz gimnazjum. Ofiarodawca postawił jednak jeden warunek: Każdego roku w maju ma być organizowane dla zasłużonych miasta „Święto Hippela”. Na ten cel Christoph przeznaczył 12 talarów.


RODZINA HIPPELÓW

 

     Rodzina Hippelów od 1648 roku przez wiele pokoleń powiększała nie tylko swój majątek, ale również przyczyniała się do rozwoju miasta.

 

     Melchior I (dziadek Christopha Hippela) urodził się w 1625 roku w Niederlausitz. Był to bardzo burzliwy okres w dziejach Niemiec, trwała bowiem wojna trzydziestoletnia, która przyniosła ogromne straty i zniszczenia, a w rezultacie doprowadziła do kryzysu gospodarczego. W 1648 roku po zawarciu pokoju westfalskiego wielu Niemców opuściło kraj, by rozpocząć nowe życie. Wśród nich znalazł się również dwudziestotrzyletni Melchior Hippel. Przybył do Rastenburga. Wkrótce poślubił cieszącą się dużymi względami Barbarę Hampus – córkę mieszczanina, właściciela sklepu sukienniczego mieszczącego się przy ulicy Rycerskiej 10 (Hempelsche Haus).
Nad Gubrem wspólnie z innymi wytwórcami sukna wybudował „młyn-przeździarka”, w którym zaczęto produkować sukno cenione w ówczesnych czasach w całych Prusach Wschodnich.
Przy ulicy Angerburger wybudował browar i wytwarzał słynne wówczas piwo marki „Kräusel”.
W 33. roku życia został wybrany do Rady Miasta i pełnił funkcję „męża sprawiedliwości”.
Zmarł w 1677 roku.
 

Jego syn – Melchior II (1657-1729) wybudował dom przy ulicy Rycerskiej 10 (Hempel) i znacznie powiększył majątek Hippelów – kupił las w Bürgersdorf, posiadłość Prangenau i należący do niej Georgenthal.
Za zasługi dla miasta otrzymał od króla Fryderyka I dyplom uznania.
Jako miejski podskarbi zajmował się finansami miasta. W wyniku wojny szwedzko – polskiej (1655-1660) na Rastenburg nałożono kontrybucję, co doprowadziło do ogromnego zadłużenia. Melchior Hippel wykupił długi miasta, ratując je w ten sposób przed wierzycielami i bankructwem. W 1704 roku wypłacił 21 tys. guldenów, co wówczas było niewyobrażalną sumą (roczny dochód miasta wynosił ok. 3 tys.).
W 1712 roku wybudował cegielnię i łaźnię (przy ulicy Murowej).
Zmarł w wieku 72 lat. W kościele św. Jerzego przymocowano tablicę nagrobną, na której został przedstawiony wraz z żoną i trzynaściorgiem dzieci. Pod spodem napisano:
„Tak jak mgła, para i dym,
tak i my ludzie rozpływamy się w nicość”.

Młodszy syn Melchiora II – Christian (1703-1759) prowadził dalej sklep ojca i powiększał rodzinny majątek.
W 1726 roku kupił ok. 23 morgi ziemi nad jeziorem Chausee w Bartach. Teren ten nazwał „Hippelowskim Ogrodem”.
W 1756 roku został burmistrzem miasta. Niestety, urząd ten sprawował bardzo krótko, bo już rok później wraz z wieloma mieszkańcami Rastenburga trafił do rosyjskiej niewoli. Powrócił z niej chory na ciele i duszy.
W 1758 roku musiał w imieniu miasta złożyć przysięgę wierności carycy Elżbiecie. Z tego właśnie okresu pochodzą świeczniki w kościele św. Jerzego, przedstawiające rosyjskiego podwójnego orła.
 

Dwaj jego synowie – Georg i Melchior również zasłużyli się dla miasta.
Georg był lekarzem i prowadził aptekę przy ulicy Zamkowej 1 (dom Czuja). Ponadto wybudował gorzelnię oraz domy, m.in. przy ulicach: Zamkowej 2, Rybnej 12, Rycerskiej 14.
Jego brat – Melchior III również był właścicielem wielu domów w mieście. Do 1784 roku sprawował urząd burmistrza Rastenburga. W tym czasie odkryto w kasie miejskiej duże braki finansowe. Melchior Hippel pokrył je z własnego majątku, dzięki czemu winni skarbnicy nie zostali ukarani.
 


 

 

PLAN LEKCJI

2017/2018

1 8.00 - 8.45
2 8.55 - 9.40
3 9.50 - 10.35
4 10.45 - 11.30
5 11.40 - 12.25
 

przerwa obiadowa

6 12.40 - 13.25
 

przerwa obiadowa

7 13.45 - 14.30
8 14.35 - 15.20
9 15.25 - 16.10

SPRAWDŹ AKTUALNY JADŁOSPIS

NASZEJ STOŁÓWKI

 

BEZPIECZNA +